Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 54
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 54
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏD  19700

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
RÜSTƏMOVA   MƏHƏBBƏT   NƏBİ 1563
KAZIMOV   EYVAZ   ASLAN 1318
MEHRALIYEVA   VƏFA   FAZİL 1020
ABBASOV   MEHMAN   YAQUB 852