Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 42
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 42
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB  11584

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
QARAYEV   ELÇİN   MÜZƏKKİR 3270
ABBASOV   QURBAN   ALLAHVERDİ 2203
İSRAFİL   İKRAM   İSRAYIL 1923
XƏLİLOV   SAHİB   ƏHMƏD 860