Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 43
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 43
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD  9422

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
AĞABƏYOV   XANLAR   HƏSRƏT 4259
BALAYEV   İBRAHİMXƏLİL   NƏRİMAN 3307
MUSTAFAYEV   MÜRSƏL   ELDAR 576
MƏMMƏDOV   ANAR   ELXAN 555
MƏMMƏDSOY   İSRAFİL   ƏHMƏDİYƏ 328