Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 30
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 30
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL  10220

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İBRAHİMXƏLİLOV   QORXMAZ   YAŞAR 2351
SÜLEYMANOV   YAŞAR   QURTULUŞ 2065
ABDULLAYEV   RƏFAİL   İSMAYIL 1843
NƏBİYEVA   GÜLARƏ   RƏHİM 1595