Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 58
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 58
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD  16294

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ŞAHİDOV   ƏHMƏD   ŞAİR 2735
HEYDƏROV   BABƏK   YAMİL 1434
QADAŞLI   MƏHƏMMƏD   ALLAHYAR 674
ƏLİCANLI   NİGAR   HACIBABA 575
CƏLİLOV   CƏLİL   ABDULƏVVƏR 492