Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 44
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 44
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİAĞA  12825

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ÖMƏROV   HƏSƏN   HÜSEYN 3702
RƏHİMOV   FAMİL   ŞAMİL 2842
ƏLİZADƏ   İRANƏ   TAHİR 2246
İSRAFİLOV   VÜQAR   ŞABAN 1957
QURBANOV   YAŞAR   RƏŞİD 1817