Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 47
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 47
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ  13279

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
BAYRAMOV   BƏHRUZ   QURBAN 3288
HÜSEYNOVA   DÜRDANƏ   TOFİQ 2529
FEYZULLAYEV   MUSA   FEYZULLA 2403
RƏHİMOV   SAMİR   YAŞAR 2023
MİTİLƏYEV   RƏŞİD   RAMAZAN 1771