Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 39
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 39
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD  16972

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏHMƏDOV   NURLAN   FƏRMAN 2757
ŞİBLİYEV   ƏLİYAR   SİRACƏDDİN 1332
ŞİRİNOVA   SEVİNC   RAMİZ 1181
PİRİYEV   ASİM   ABAKƏR 1072
XANAYEV   MƏMMƏD   CEEROV 676
DİBİROV   MUSTAFA   DİBİR 426