Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 38
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 38
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 NƏBİZADƏ KAMRAN TELMAN  14881

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏHMƏDOV   ZEYNAL   AKİF 4838
HACIYEV   ZAUR   NAMİQ 1676
MƏMMƏDOV   KAVI   ZİRƏDDİN 887
ƏSGƏROVA   VENERA   YUSİF 776
MƏMMƏDOV   SƏRDAR   İSA 633