Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 38
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 38
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 AĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR  16086

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
QƏHRƏMANOV   CANPOLAD   KAMAYIL 6999
İSMAYLOV   İLYAS   ABBAS 2132
QARAYEV   RAMİN   QABİL 558
QASIMOV   RÜFƏT   ŞƏMŞƏD 355
BAYRAMOV   ÜLVİ   ƏSKƏR 162