Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 41
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 41
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 PAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR  16237

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
YUSİFOVA   RAHİLƏ   ORUC 7759
ŞİRİNOV   NƏRİMAN   ƏLYAZ 905
ƏLİYEV   MEHMAN   MAHMUD 367
MƏMMƏDOVA   CƏMİLƏ   HİDAYƏT 359
CƏFƏROV   CAVİD   CƏFƏR 330