Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 65
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 65
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏMMƏDHƏSƏNOV RAFİQ MUSA  17378

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HÜSEYNLİ   NAZİM   ZİYAD 2233
MƏMMƏDOV   NAZİM   HÜSEYN 1900
İBRAHİMOV   RAHİB   MÜSEYİB 1738
MAHMUDOV   FAİQ   CƏMİL 1360
ABDULLAYEVA   SƏBİNƏ   HİDAYƏT 1015