Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 43
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 43
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD  16985

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
CAHANGİROV   ELVİN   QABİL 1666
RZAYEVA   ALBİNA   MƏDƏD 1376
ƏMİRASLANOV   VÜSAL   MAHAL 1325
ABBASOVA   VÜSALƏ   SABİR 1141
RUŞANZADƏ   RUŞAN   ƏLƏMŞA 806