Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 51
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 51
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏLƏSGƏROV VALEH FEYRUZ  17652

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HƏSƏNOV   RAHİL   QURBAN 4965
SALAMOV   ELNUR   YEDİYAR 1160
İMANOVA   ÜLVİYƏ   RAUF 789
ƏKBƏROV   ETİBAR   SUCAN 516