Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 80
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 80
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 RZAYEV RÖVŞƏN ŞÜKÜR  18270

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MƏMMƏDOV   İLHAM   MÜSEYİB 4538
AĞAYEV   SƏYAVUŞ   ƏHLİMAN 1118
HÜSEYNOV   AMİL   SARI 944
YUSİBOV   FAİQ   SƏLİM 478