Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 43
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 43
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD  16260

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİYEV   SAHİB   QASIM 2201
QURBANOV   RAUF   MÜSLÜM 1708
KİROV   RUSLAN   BARİS 1290
MEHDİYEV   ŞAHBAZ   ƏLİŞ 586
ƏSƏDOV   ORXAN   SƏRDAR 478