Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
DAİRƏLƏR ÜZRƏ DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏR
Respublika üzrə məntəqələrin sayı : 5547
Respublika üzrə hesabat verən məntəqələrin sayı : 5547
Seçki dairəsinin adıSoyadı, adı, atasının adıTopladığı səsHesabat vermiş məntəqələr
1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ TALIBOV VASİF YUSİF 89.4 %35 / 35
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ HƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR 80.5 %53 / 53
3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN 82.9 %49 / 49
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ İBRAHİMOV ELDAR RZA 83.6 %37 / 37
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI 80.3 %46 / 46
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ 79.3 %44 / 44
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR 79.6 %52 / 52
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV AZAY ƏJDƏR 63.4 %40 / 40
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN 68.9 %37 / 37
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSAYEV MADƏR ƏLİƏSGƏR 78.1 %36 / 36
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV AYDIN NƏSİR 74.4 %43 / 43
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ 75.2 %37 / 37
13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV RAUF ASİF 78.3 %39 / 39
14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA MEHRİBAN ARİF 96.7 %40 / 40
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV ÜLVİ ZAHİD 80.4 %31 / 31
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSTAFAYEVA AYTƏN İNQLAB 51.5 %30 / 30
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNOV ELŞAD ELDAR 82.1 %31 / 31
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN 55.8 %35 / 35
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA 51.9 %35 / 35
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV ADİL ABIŞ 65.6 %33 / 33
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM 74.8 %29 / 29
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MOLLAZADƏ ASİM NAZİM 57.1 %28 / 28
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS 74.7 %31 / 31
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ABDULLAYEV RÖVNƏQ İBRAHİM 78.2 %35 / 35
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ VƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN 68.2 %33 / 33
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR 53.4 %37 / 37
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ CƏBRAYILOVA DİLARƏ MƏMMƏDAĞA 62.2 %39 / 39
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV ELDAR ALLAHYAR 56.8 %38 / 38
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ HACIYEV ŞƏMSƏDDİN HÜMMƏT 61.6 %32 / 32
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB 71.5 %28 / 28
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV FƏRƏC İBRAHİM 38.6 %32 / 32
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ABIYEV AĞACAN QULAM 73.6 %31 / 31
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL 70.8 %37 / 37
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MURADOV FUAD RAUF 66.2 %35 / 35
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİZADƏ ARAZ MƏMMƏD MÜBARİZ 42.4 %33 / 33
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL 71.1 %37 / 37
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN 62.4 %26 / 26
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF 64.8 %25 / 25
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ FƏTİYEV XANLAR NURU 58.1 %32 / 32
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV MUSA İSA 47.3 %30 / 30
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ XƏLİLOV MİRZƏCAN MİRZƏMMƏD 66.2 %33 / 33
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL 68.4 %38 / 38
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ BABAYEV MUXTAR BAHADUR 70.3 %34 / 34
44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ SALAYEV HACI HACI BABA 68.4 %48 / 48
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ ƏSƏDOV OQTAY SABİR 84.2 %36 / 36
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ CƏBRAYILOV RAFAEL KAMİL 62.5 %33 / 33
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ 53.7 %30 / 30
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM 68.2 %32 / 32
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD 70.9 %40 / 40
50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ XANLAROVA ZEYNƏB YƏHYA 70.1 %51 / 51
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ BADAMOV AZƏR CAMAL 62.4 %63 / 63
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD 52.2 %72 / 72
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ ABRAMOV YEVDA SASUNOVİÇ 62.2 %76 / 76
54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ SÜLEYMANOV TAHİR SÜLEYMAN 70.3 %70 / 70
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ SƏLİMOV ELDƏNİZ ADİL 66.4 %42 / 42
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV İLHAM ƏLİ SƏFTƏR 68.8 %44 / 44
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV MÜSLÜM MÜRSƏL 62.4 %42 / 42
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV RAFAEL BABA 59.9 %48 / 48
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV ƏLİAĞA İZZƏT 73.2 %40 / 40
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ AĞAMALI FƏZAİL RƏHİM 69.2 %42 / 42
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ RƏHİMZADƏ ARİF QAFAR 73.2 %41 / 41
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ AMAŞOV ƏFLATUN ƏHMƏD 64.5 %39 / 39
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV ELÇİN BƏYBALA 75.0 %35 / 35
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ XƏLİLOV RÜSTƏM GÜLABBA 64.3 %40 / 40
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ 71.4 %56 / 56
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ KAZIMLI XANHÜSEYN HÜSEYNAĞA 63.5 %44 / 44
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ 69.3 %37 / 37
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ KAZIMOV MİRKAZIM MƏHƏMMƏD 66.1 %34 / 34
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ 62.9 %35 / 35
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV NƏRİMAN ƏLİBALA 63.1 %43 / 43
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ AXUNDOVA ELMİRA HÜSEYN 60.5 %42 / 42
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ QASIMLI MUSA CƏFƏR 59.5 %82 / 82
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ QULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ 65.0 %29 / 29
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ RƏCƏBLİ HADİ MUSA 69.3 %39 / 39
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT 71.2 %41 / 41
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS 72.2 %45 / 45
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU 67.1 %45 / 45
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMAN 68.0 %108 / 108
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ QASIMOV ƏSABİL QARAKİŞİ 62.5 %43 / 43
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ QƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI 62.7 %49 / 49
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR 59.6 %45 / 45
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ RZAYEV TAHİR MUSA 63.3 %48 / 48
83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ ABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD 65.2 %44 / 44
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ MURADOVA BAHAR ƏVƏZ 72.0 %73 / 73
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ SÜLEYMANOV ELXAN SİRAC 65.9 %63 / 63
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD 72.8 %69 / 69
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ KƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞA 66.3 %62 / 62
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ HACIYEV SABİR KAMAL 57.7 %43 / 43
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ NƏSİROV ELMAN XUDAM 61.5 %36 / 36
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 0.0 %40 / 40
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOV VÜSAL AFQAN 62.2 %42 / 42
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA JALƏ FAZİL 51.2 %48 / 48
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR BAXŞƏLİ 71.9 %52 / 52
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM 71.8 %54 / 54
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ALIYEV SAHİB EYVAZ 65.5 %41 / 41
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ ASLANOV MAHİR MƏHƏMMƏDƏLİ 68.1 %49 / 49
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL 68.7 %60 / 60
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ 77.6 %34 / 34
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA SONA SAKİT 72.8 %39 / 39
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD 72.2 %43 / 43
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ RZAYEV RÖVŞƏN ŞÜKÜR 72.1 %80 / 80
102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLƏSGƏROV VALEH FEYRUZ 70.4 %51 / 51
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD 72.9 %43 / 43
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDHƏSƏNOV RAFİQ MUSA 67.8 %65 / 65
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ PAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR 62.6 %41 / 41
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ AĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR 61.2 %38 / 38
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ NƏBİZADƏ KAMRAN TELMAN 62.8 %38 / 38
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ CƏFƏROV NİZAMİ QULU 72.4 %40 / 40
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD 69.5 %39 / 39
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ 52.5 %47 / 47
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİAĞA 50.5 %44 / 44
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD 73.4 %58 / 58
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL 56.5 %30 / 30
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD 51.1 %43 / 43
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB 58.4 %42 / 42
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ HEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏD 80.6 %54 / 54
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB 70.8 %61 / 61
118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ 66.4 %46 / 46
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ SADIQOV BƏXTİYAR YUSİF 68.3 %45 / 45
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ ŞAHVERDİYEV ASTAN NÜŞRƏVAN 63.3 %71 / 71
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ 62.5 %102 / 102
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ QASIMOVA FLORA QASIM 49.9 %13 / 13
123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ QURBANOV CAVİD QƏNBƏR 85.1 %63 / 63
124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ MƏMMƏDOV ELMAN CAMAL 65.2 %82 / 82
125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ 64.2 %54 / 54