Seçicilərin fəallığı    |   Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic
55.7 %
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ

Məntəqə10:0012:0015:0017:0019:00
167148243269301
273180269291410
31862250278350
4932150232264
52020617295
6130250370387393
7285980109115
84871167175220
95396372104
101949677484
111427445075
123478100142187
13255797110132