Seçicilərin fəallığı    |   Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic
55.7 %


DAİRƏLƏR ÜZRƏ SEÇİCİLƏRİN FƏALLIĞI

Seçki dairəsinin adıMəntəqə sayı10:0012:0015:0017:0019:00
1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 358340
(21.7%)
18180
(47.3%)
23484
(61.1%)
27596
(71.8%)
30441
(79.2%)
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ 538080
(19.5%)
17568
(42.4%)
23287
(56.2%)
28424
(68.6%)
31491
(76.0%)
3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 498168
(18.7%)
19000
(43.5%)
25027
(57.3%)
30181
(69.1%)
33413
(76.5%)
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 378747
(19.9%)
19912
(45.3%)
25977
(59.1%)
30856
(70.2%)
34109
(77.6%)
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 465679
(18.9%)
11207
(37.3%)
15354
(51.1%)
20702
(68.9%)
22925
(76.3%)
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 446716
(18.5%)
12379
(34.1%)
17391
(47.9%)
23998
(66.1%)
26830
(73.9%)
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ 526091
(17.6%)
12182
(35.2%)
16958
(49.0%)
23396
(67.6%)
25957
(75.0%)
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 405321
(11.1%)
13216
(27.6%)
19334
(40.4%)
21676
(45.3%)
25459
(53.2%)
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 374123
(8.6%)
11190
(23.2%)
16037
(33.3%)
17005
(35.3%)
20771
(43.1%)
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 364330
(9.0%)
10593
(22.0%)
15627
(32.5%)
17299
(36.0%)
20195
(42.0%)
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ 435468
(11.2%)
9275
(19.0%)
15032
(30.8%)
18427
(37.8%)
25997
(53.3%)
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ 375634
(12.1%)
14670
(31.4%)
20525
(44.0%)
23070
(49.4%)
26574
(56.9%)
13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ 398401
(18.6%)
17778
(39.4%)
28132
(62.4%)
31708
(70.3%)
32595
(72.3%)
14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 4010683
(22.1%)
21793
(45.0%)
33727
(69.7%)
38142
(78.8%)
39309
(81.2%)
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 313695
(8.5%)
8355
(19.3%)
13351
(30.8%)
19286
(44.5%)
21783
(50.3%)
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 304670
(11.7%)
11220
(28.2%)
15242
(38.3%)
19529
(49.0%)
22640
(56.8%)
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 312871
(8.9%)
6999
(21.7%)
10516
(32.6%)
12285
(38.1%)
14268
(44.2%)
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ 353979
(8.7%)
11376
(24.8%)
17692
(38.5%)
20636
(44.9%)
22560
(49.1%)
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 353750
(8.1%)
10786
(23.4%)
19315
(41.9%)
21817
(47.3%)
23877
(51.8%)
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 333989
(9.1%)
10443
(23.7%)
17908
(40.7%)
20107
(45.7%)
20983
(47.7%)
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 293620
(10.8%)
9754
(29.1%)
15453
(46.1%)
18169
(54.2%)
19680
(58.7%)
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 283970
(10.5%)
10965
(29.0%)
17317
(45.8%)
18637
(49.3%)
20122
(53.2%)
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 313611
(10.2%)
9937
(28.0%)
15515
(43.6%)
18376
(51.7%)
19608
(55.2%)
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 354275
(9.9%)
13110
(30.2%)
20776
(47.9%)
24341
(56.1%)
26446
(61.0%)
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 334281
(9.6%)
11729
(26.4%)
15941
(35.9%)
17770
(40.0%)
19547
(44.0%)
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 375260
(10.7%)
13008
(26.5%)
19205
(39.1%)
21235
(43.2%)
23510
(47.9%)
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 395340
(11.1%)
13058
(27.1%)
21109
(43.7%)
23309
(48.3%)
25287
(52.4%)
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 385404
(10.7%)
13933
(27.7%)
22290
(44.3%)
24748
(49.2%)
27309
(54.3%)
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 323670
(9.2%)
11197
(28.0%)
17994
(45.1%)
19681
(49.3%)
21238
(53.2%)
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 282333
(6.3%)
7513
(20.1%)
11436
(30.6%)
12204
(32.7%)
13470
(36.1%)
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 322502
(6.4%)
7355
(18.8%)
11070
(28.3%)
12458
(31.9%)
14300
(36.6%)
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 312666
(6.7%)
8349
(21.0%)
10769
(27.1%)
14542
(36.6%)
16070
(40.5%)
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 374414
(9.8%)
8650
(19.1%)
13762
(30.4%)
15556
(34.4%)
18138
(40.1%)
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 354351
(10.2%)
10284
(24.1%)
16539
(38.8%)
18661
(43.7%)
19951
(46.8%)
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 334219
(10.1%)
10201
(24.5%)
15890
(38.1%)
18100
(43.4%)
19560
(46.9%)
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 375019
(11.1%)
14668
(32.5%)
21619
(47.9%)
24071
(53.3%)
25537
(56.6%)
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 263232
(9.6%)
7719
(22.9%)
12589
(37.3%)
14412
(42.7%)
15864
(47.0%)
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 253134
(9.1%)
7471
(21.8%)
12397
(36.2%)
15483
(45.2%)
17201
(50.2%)
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 323739
(9.1%)
9020
(22.0%)
14462
(35.2%)
17339
(42.3%)
19969
(48.7%)
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 303890
(9.3%)
8957
(21.4%)
15066
(36.0%)
17968
(42.9%)
19580
(46.8%)
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 333824
(9.0%)
10007
(23.5%)
16583
(38.9%)
19813
(46.4%)
22388
(52.5%)
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 383706
(8.9%)
9744
(23.5%)
16374
(39.5%)
19463
(47.0%)
20930
(50.5%)
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 343688
(8.8%)
9793
(23.4%)
16176
(38.6%)
19783
(47.2%)
20972
(50.1%)
44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ 484573
(10.3%)
10974
(24.7%)
17536
(39.4%)
20963
(47.1%)
23058
(51.8%)
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 366210
(13.4%)
13408
(28.8%)
21032
(45.2%)
24490
(52.7%)
27364
(58.8%)
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 334786
(11.8%)
11675
(28.8%)
18229
(44.9%)
21708
(53.5%)
23953
(59.0%)
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 302790
(7.5%)
6737
(18.1%)
10690
(28.7%)
12800
(34.4%)
14875
(39.9%)
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ 323893
(11.2%)
9132
(26.3%)
14699
(42.3%)
17123
(49.3%)
18850
(54.2%)
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 405172
(13.4%)
10781
(28.0%)
15713
(40.8%)
19142
(49.7%)
20570
(53.4%)
50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ 516408
(13.5%)
12835
(26.9%)
19688
(41.3%)
23413
(49.2%)
25805
(54.2%)
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 636894
(14.8%)
14649
(31.4%)
22133
(47.5%)
24798
(53.2%)
26967
(57.9%)
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 726482
(14.4%)
13245
(29.4%)
20613
(45.8%)
23292
(51.8%)
25407
(56.5%)
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 766595
(14.0%)
13510
(28.7%)
21048
(44.8%)
24567
(52.3%)
27257
(58.0%)
54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 707433
(14.9%)
14868
(29.8%)
21800
(43.7%)
25422
(51.0%)
28509
(57.2%)
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 426386
(14.6%)
12904
(29.5%)
18940
(43.3%)
22134
(50.6%)
24941
(57.0%)
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 447528
(16.4%)
14331
(31.2%)
20702
(45.1%)
24236
(52.8%)
26761
(58.3%)
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 426049
(14.0%)
12240
(28.4%)
18401
(42.7%)
21573
(50.0%)
23047
(53.4%)
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 486156
(14.0%)
12827
(29.2%)
19830
(45.2%)
22743
(51.8%)
26006
(59.2%)
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ 404838
(12.7%)
11424
(29.9%)
17464
(45.7%)
21550
(56.4%)
24169
(63.3%)
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 425952
(15.1%)
11444
(29.1%)
18353
(46.6%)
21125
(53.6%)
23966
(60.8%)
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 415983
(14.7%)
12062
(29.5%)
17958
(44.0%)
20968
(51.3%)
23447
(57.4%)
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ 395509
(13.5%)
11420
(28.0%)
18294
(44.9%)
21395
(52.5%)
23809
(58.5%)
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 355574
(13.7%)
11439
(28.2%)
17550
(43.2%)
18345
(45.2%)
20464
(50.4%)
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 406501
(16.2%)
12137
(30.3%)
18025
(45.0%)
20740
(51.8%)
24002
(60.0%)
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 565955
(14.2%)
12403
(29.6%)
18935
(45.2%)
22258
(53.1%)
25393
(60.6%)
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 446818
(14.4%)
13534
(28.5%)
19588
(41.2%)
22565
(47.5%)
25340
(53.4%)
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 375542
(14.0%)
11293
(28.4%)
17014
(42.9%)
19784
(49.8%)
22090
(55.6%)
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 345535
(13.9%)
11358
(28.4%)
17118
(42.8%)
19887
(49.8%)
22232
(55.6%)
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 355277
(13.6%)
10879
(28.0%)
16464
(42.3%)
19102
(49.1%)
21316
(54.8%)
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 435035
(12.8%)
10730
(27.3%)
16931
(43.1%)
19450
(49.5%)
21352
(54.3%)
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 424295
(12.8%)
9156
(27.2%)
14465
(43.0%)
16644
(49.5%)
18109
(53.9%)
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 824992
(12.7%)
10591
(26.9%)
16629
(42.3%)
19642
(49.9%)
21891
(55.6%)
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 292535
(7.0%)
9082
(24.9%)
14576
(40.0%)
16836
(46.2%)
18111
(49.7%)
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 393051
(8.8%)
7779
(22.5%)
14560
(42.0%)
18433
(53.2%)
20268
(58.5%)
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 413990
(10.4%)
10405
(27.1%)
17262
(44.9%)
19332
(50.3%)
22592
(58.8%)
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 455388
(14.3%)
11298
(30.0%)
17142
(45.6%)
19937
(53.0%)
22390
(59.5%)
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 455619
(14.5%)
11255
(29.1%)
16948
(43.8%)
19358
(50.0%)
21406
(55.3%)
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ 1084755
(15.6%)
9438
(31.0%)
13548
(44.4%)
15917
(52.2%)
17750
(58.2%)
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ 435421
(13.7%)
11289
(28.6%)
17151
(43.4%)
19727
(50.0%)
21998
(55.7%)
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 496223
(14.9%)
12965
(31.0%)
19744
(47.3%)
22207
(53.1%)
24467
(58.6%)
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 456129
(14.9%)
12476
(30.4%)
19244
(46.9%)
21823
(53.1%)
24189
(58.9%)
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 486403
(13.5%)
13674
(28.9%)
21004
(44.4%)
23242
(49.2%)
25713
(54.4%)
83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 446049
(15.1%)
12572
(31.4%)
18836
(47.1%)
22171
(55.5%)
24687
(61.7%)
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 737385
(15.4%)
14944
(31.2%)
23179
(48.4%)
26939
(56.3%)
29926
(62.5%)
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ 635685
(13.9%)
11725
(28.6%)
17756
(43.3%)
20813
(50.8%)
23259
(56.7%)
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 696125
(14.9%)
12011
(29.3%)
17121
(41.7%)
20332
(49.5%)
22999
(56.0%)
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 625509
(14.1%)
11336
(29.0%)
16888
(43.2%)
19874
(50.8%)
22086
(56.4%)
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ 436033
(14.8%)
12114
(29.8%)
18071
(44.4%)
21426
(52.7%)
23626
(58.1%)
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 365181
(13.5%)
10866
(28.3%)
15827
(41.2%)
19453
(50.6%)
21474
(55.9%)
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 405080
(12.7%)
11368
(28.4%)
17328
(43.3%)
20180
(50.5%)
22645
(56.6%)
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 425617
(13.4%)
11775
(28.1%)
18128
(43.2%)
21320
(50.8%)
23789
(56.7%)
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 485432
(13.4%)
10920
(27.0%)
16023
(39.6%)
19203
(47.4%)
21197
(52.3%)
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 526446
(14.5%)
13090
(29.5%)
20184
(45.4%)
22935
(51.6%)
25308
(57.0%)
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 546555
(14.7%)
13206
(29.5%)
20424
(45.7%)
23246
(52.0%)
25759
(57.6%)
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 415398
(13.2%)
11250
(27.6%)
16215
(39.7%)
19441
(47.6%)
22464
(55.0%)
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ 496088
(14.8%)
11872
(28.9%)
17882
(43.5%)
20401
(49.7%)
23446
(57.1%)
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 605379
(13.8%)
11916
(30.6%)
18236
(46.9%)
20627
(53.0%)
22474
(57.7%)
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 345382
(15.4%)
10365
(29.6%)
13369
(38.2%)
15934
(45.5%)
20439
(58.4%)
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 396383
(15.5%)
13059
(31.8%)
19133
(46.6%)
22017
(53.6%)
23623
(57.5%)
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 435673
(15.4%)
11480
(31.1%)
18205
(49.3%)
21191
(57.4%)
22816
(61.8%)
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 806991
(15.4%)
14617
(32.3%)
20558
(45.4%)
24142
(53.3%)
25810
(57.0%)
102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ 516634
(14.8%)
12450
(27.7%)
19512
(43.4%)
23119
(51.4%)
25081
(55.8%)
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ 435849
(14.1%)
11709
(28.1%)
17564
(42.2%)
21134
(50.8%)
23352
(56.1%)
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 656653
(14.5%)
13315
(28.9%)
19947
(43.4%)
23426
(50.9%)
25680
(55.8%)
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 416859
(15.0%)
13789
(30.1%)
20685
(45.1%)
23800
(51.9%)
25967
(56.7%)
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 386712
(14.0%)
13425
(28.0%)
20286
(42.4%)
23961
(50.0%)
26315
(55.0%)
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ 385754
(12.6%)
11927
(26.2%)
18422
(40.5%)
21895
(48.1%)
23805
(52.3%)
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 406200
(14.0%)
13614
(30.8%)
19467
(44.1%)
23439
(53.1%)
25554
(57.8%)
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 396209
(14.4%)
13565
(31.4%)
19456
(45.1%)
22212
(51.5%)
24455
(56.6%)
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ 476444
(14.0%)
12905
(28.0%)
19811
(43.0%)
22515
(48.8%)
25451
(55.2%)
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 446084
(13.2%)
13127
(28.5%)
19859
(43.2%)
23474
(51.1%)
25476
(55.4%)
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ 586267
(15.0%)
12975
(31.1%)
17681
(42.4%)
20865
(50.0%)
22557
(54.0%)
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 303741
(9.9%)
9374
(24.7%)
14424
(38.0%)
16300
(42.9%)
18345
(48.3%)
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 433834
(10.0%)
9507
(24.9%)
14306
(37.4%)
17002
(44.5%)
18724
(49.0%)
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 423911
(10.8%)
9041
(25.0%)
14799
(41.0%)
17547
(48.6%)
19840
(54.9%)
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 546574
(15.4%)
12707
(29.7%)
19241
(45.0%)
21930
(51.3%)
24453
(57.2%)
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 616451
(14.0%)
13072
(28.4%)
19787
(42.9%)
23054
(50.0%)
25662
(55.7%)
118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 464783
(12.1%)
12085
(30.6%)
17737
(45.0%)
19694
(49.9%)
20504
(52.0%)
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 455485
(12.6%)
9143
(21.0%)
15376
(35.4%)
18614
(42.8%)
23717
(54.5%)
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ 715723
(12.5%)
12336
(26.9%)
18563
(40.4%)
21159
(46.1%)
23829
(51.9%)
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ 1026184
(13.6%)
12713
(28.0%)
20187
(44.5%)
24062
(53.0%)
25861
(57.0%)
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 13490
(10.0%)
1072
(22.0%)
1961
(40.2%)
2261
(46.3%)
2730
(55.9%)
123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 634986
(10.2%)
12536
(25.7%)
22059
(45.3%)
27233
(55.9%)
31031
(63.7%)
124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 825138
(11.9%)
11333
(26.4%)
18348
(42.7%)
20713
(48.2%)
24802
(57.7%)
125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ 544818
(9.5%)
11808
(23.2%)
20640
(40.5%)
23964
(47.1%)
27482
(54.0%)