Seçicilərin fəallığı  |  Bələdiyyə üzrə seçilmiş namizədlər | Məntəqə üzrə protokollar |  Namizədlər  |  Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic             
32.72 %
Seçki dairəsinin adıSeçici sayıMəntəqə sayı10:0012:0015:0017:0019:00
1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 38621353553
(9.20%)
9501
(24.60%)
12281
(31.80%)
15792
(40.89%)
16800
(43.50%)
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ 43142533624
(8.40%)
11907
(27.60%)
14539
(33.70%)
16472
(38.18%)
17917
(41.53%)
3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 43266493072
(7.10%)
10514
(24.30%)
13412
(31.00%)
16497
(38.13%)
18128
(41.90%)
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 44455373868
(8.70%)
11469
(25.80%)
14804
(33.30%)
17157
(38.59%)
18449
(41.50%)
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 30104463342
(11.10%)
5660
(18.80%)
9031
(30.00%)
10115
(33.60%)
12252
(40.70%)
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 36894442179
(5.91%)
6492
(17.60%)
10367
(28.10%)
14241
(38.60%)
14831
(40.20%)
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ 35042522067
(5.90%)
7709
(22.00%)
10688
(30.50%)
12799
(36.52%)
13912
(39.70%)
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 48832403120
(6.39%)
7875
(16.13%)
11353
(23.25%)
13979
(28.63%)
14445
(29.58%)
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 49506372950
(5.96%)
7100
(14.34%)
11895
(24.03%)
13601
(27.47%)
14169
(28.62%)
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 49545363610
(7.29%)
7076
(14.28%)
11786
(23.79%)
13142
(26.53%)
14502
(29.27%)
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ 50186433041
(6.06%)
7297
(14.54%)
11412
(22.74%)
13435
(26.77%)
14990
(29.87%)
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ 46134373039
(6.59%)
7043
(15.27%)
11083
(24.02%)
12824
(27.80%)
13950
(30.24%)
13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ 46458392862
(6.16%)
6732
(14.49%)
10569
(22.75%)
12575
(27.07%)
13538
(29.14%)
14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 52078413998
(7.68%)
9106
(17.49%)
13317
(25.57%)
15451
(29.67%)
16363
(31.42%)
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44530313062
(6.88%)
6388
(14.35%)
10257
(23.03%)
11779
(26.45%)
12544
(28.17%)
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 35674301870
(5.24%)
5176
(14.51%)
8276
(23.20%)
9661
(27.08%)
10249
(28.73%)
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 30482281808
(5.93%)
4475
(14.68%)
6801
(22.31%)
8053
(26.42%)
8812
(28.91%)
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ 46222353348
(7.24%)
6778
(14.66%)
10609
(22.95%)
12987
(28.10%)
13534
(29.28%)
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44541353009
(6.76%)
6327
(14.20%)
9698
(21.77%)
11553
(25.94%)
12556
(28.19%)
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44328332789
(6.29%)
5870
(13.24%)
9241
(20.85%)
10871
(24.52%)
12148
(27.40%)
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 34281292346
(6.84%)
4869
(14.20%)
7490
(21.85%)
8724
(25.45%)
9367
(27.32%)
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38414282367
(6.16%)
5338
(13.90%)
8120
(21.14%)
9595
(24.98%)
10310
(26.84%)
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 35328312570
(7.27%)
5500
(15.57%)
8076
(22.86%)
9466
(26.79%)
10411
(29.47%)
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 43401353053
(7.03%)
6907
(15.91%)
10645
(24.53%)
12207
(28.13%)
13255
(30.54%)
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45784333026
(6.61%)
7284
(15.91%)
11396
(24.89%)
12682
(27.70%)
13508
(29.50%)
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 51430373493
(6.79%)
7293
(14.18%)
11439
(22.24%)
13029
(25.33%)
14236
(27.68%)
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 51828393194
(6.16%)
6935
(13.38%)
10794
(20.83%)
12869
(24.83%)
13849
(26.72%)
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 55439403914
(7.06%)
7878
(14.21%)
12712
(22.93%)
14475
(26.11%)
15546
(28.04%)
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 40705322733
(6.71%)
6697
(16.45%)
10609
(26.06%)
11945
(29.35%)
12690
(31.18%)
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 37316282298
(6.16%)
5418
(14.52%)
9080
(24.33%)
10271
(27.52%)
11016
(29.52%)
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39260323376
(8.60%)
7247
(18.46%)
9551
(24.33%)
11027
(28.09%)
11861
(30.21%)
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 39919312283
(5.72%)
5302
(13.28%)
8926
(22.36%)
10376
(25.99%)
11709
(29.33%)
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 48455403092
(6.38%)
6984
(14.41%)
10940
(22.58%)
12797
(26.41%)
13799
(28.48%)
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 43955362810
(6.39%)
6349
(14.44%)
9995
(22.74%)
11701
(26.62%)
12399
(28.21%)
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 41152332621
(6.37%)
5934
(14.42%)
10138
(24.64%)
11162
(27.12%)
11943
(29.02%)
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 46574382964
(6.36%)
6706
(14.40%)
9891
(21.24%)
12314
(26.44%)
13620
(29.24%)
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 33354252230
(6.69%)
4889
(14.66%)
6731
(20.18%)
7778
(23.32%)
8567
(25.69%)
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 34366252568
(7.47%)
4892
(14.23%)
8129
(23.65%)
10698
(31.13%)
11015
(32.05%)
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 41568312579
(6.20%)
5655
(13.60%)
9189
(22.11%)
10468
(25.18%)
12296
(29.58%)
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 42085301842
(4.38%)
5484
(13.03%)
8754
(20.80%)
9868
(23.45%)
10156
(24.13%)
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 43143332871
(6.65%)
6868
(15.92%)
10834
(25.11%)
11651
(27.01%)
12748
(29.55%)
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42890382852
(6.65%)
6828
(15.92%)
10753
(25.07%)
11881
(27.70%)
12717
(29.65%)
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 43970342924
(6.65%)
7000
(15.92%)
10993
(25.00%)
12219
(27.79%)
12883
(29.30%)
44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ 44109473348
(7.59%)
7828
(17.75%)
12292
(27.87%)
14086
(31.93%)
14807
(33.57%)
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 47890364466
(9.33%)
8742
(18.25%)
13480
(28.15%)
15807
(33.01%)
17396
(36.32%)
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 43259343387
(7.83%)
7475
(17.28%)
11226
(25.95%)
12709
(29.38%)
13536
(31.29%)
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 37732302036
(5.40%)
4908
(13.01%)
7757
(20.56%)
8804
(23.33%)
9480
(25.12%)
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ 36487322952
(8.09%)
6097
(16.71%)
9181
(25.16%)
10455
(28.65%)
11364
(31.15%)
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 39201412968
(7.57%)
6235
(15.91%)
9493
(24.22%)
10750
(27.42%)
11589
(29.56%)
50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ 48992513803
(7.76%)
8790
(17.94%)
12515
(25.54%)
14961
(30.54%)
16219
(33.11%)
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 45740636372
(13.93%)
10642
(23.27%)
14539
(31.79%)
16415
(35.89%)
17944
(39.23%)
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 46952724701
(10.01%)
9852
(20.98%)
15920
(33.91%)
17961
(38.25%)
18914
(40.28%)
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 48624764761
(9.79%)
9945
(20.45%)
16309
(33.54%)
18236
(37.50%)
19481
(40.06%)
54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 52200705350
(10.25%)
11859
(22.72%)
15292
(29.30%)
16564
(31.73%)
17477
(33.48%)
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 44339425599
(12.63%)
9940
(22.42%)
12849
(28.98%)
13612
(30.70%)
14215
(32.06%)
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 46001446046
(13.14%)
10811
(23.50%)
14036
(30.51%)
14663
(31.88%)
15127
(32.88%)
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 43100424024
(9.34%)
8103
(18.80%)
11675
(27.09%)
13250
(30.74%)
14249
(33.06%)
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 46928494718
(10.05%)
9155
(19.51%)
13173
(28.07%)
14893
(31.74%)
15909
(33.90%)
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ 39630403587
(9.05%)
7304
(18.43%)
10704
(27.01%)
12024
(30.34%)
12781
(32.25%)
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 40195423935
(9.79%)
7806
(19.42%)
10917
(27.16%)
12280
(30.55%)
13036
(32.43%)
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 42601413812
(8.95%)
7488
(17.58%)
11383
(26.72%)
13053
(30.64%)
13879
(32.58%)
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ 41880394193
(10.01%)
7718
(18.43%)
11465
(27.38%)
13010
(31.06%)
13691
(32.69%)
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41162353754
(9.12%)
7566
(18.38%)
11342
(27.55%)
12795
(31.08%)
13513
(32.83%)
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40669404406
(10.83%)
8319
(20.46%)
11966
(29.42%)
13441
(33.05%)
14328
(35.23%)
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 42722564230
(9.90%)
8005
(18.74%)
11634
(27.23%)
13222
(30.95%)
13997
(32.76%)
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 49220445133
(10.43%)
9769
(19.85%)
14673
(29.81%)
16314
(33.15%)
17337
(35.22%)
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 40710374129
(10.14%)
8020
(19.70%)
12161
(29.87%)
13405
(32.93%)
14431
(35.45%)
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 40680344085
(10.04%)
8116
(19.95%)
12229
(30.06%)
13694
(33.66%)
14380
(35.35%)
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 40427364051
(10.02%)
8040
(19.89%)
12183
(30.14%)
13359
(33.04%)
14355
(35.51%)
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 39953433623
(9.07%)
8096
(20.26%)
12264
(30.70%)
13191
(33.02%)
13686
(34.26%)
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 35233423528
(10.01%)
7044
(19.99%)
10257
(29.11%)
11601
(32.93%)
12182
(34.58%)
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 40777823507
(8.60%)
7110
(17.44%)
10243
(25.12%)
11625
(28.51%)
12711
(31.17%)
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 35528282960
(8.33%)
6365
(17.92%)
9640
(27.13%)
10530
(29.64%)
11530
(32.45%)
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 35336392908
(8.23%)
6731
(19.05%)
10498
(29.71%)
11802
(33.40%)
13157
(37.23%)
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 38738413339
(8.62%)
7637
(19.71%)
11582
(29.90%)
13081
(33.77%)
14647
(37.81%)
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 38436453393
(8.83%)
7205
(18.75%)
10988
(28.59%)
12414
(32.30%)
13459
(35.02%)
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 39825443789
(9.51%)
7657
(19.23%)
11238
(28.22%)
12433
(31.22%)
13154
(33.03%)
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ 328571083222
(9.81%)
6364
(19.37%)
8715
(26.52%)
9764
(29.72%)
10292
(31.32%)
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41641434247
(10.20%)
8752
(21.02%)
13339
(32.03%)
14778
(35.49%)
15345
(36.85%)
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 42437494238
(9.99%)
9015
(21.24%)
13117
(30.91%)
14980
(35.30%)
15978
(37.65%)
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 42540454353
(10.23%)
9278
(21.81%)
14035
(32.99%)
15460
(36.34%)
16403
(38.56%)
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 50528495259
(10.41%)
11095
(21.96%)
16530
(32.71%)
18104
(35.83%)
19670
(38.93%)
83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 25324292865
(11.31%)
5721
(22.59%)
8403
(33.18%)
9440
(37.28%)
9704
(38.32%)
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 34170463161
(9.25%)
6550
(19.17%)
9428
(27.59%)
10576
(30.95%)
11353
(33.23%)
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ 41601633773
(9.07%)
8191
(19.69%)
12281
(29.52%)
13699
(32.93%)
14618
(35.14%)
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 41584693666
(8.82%)
7321
(17.61%)
11332
(27.25%)
12569
(30.23%)
13690
(32.92%)
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 41185633780
(9.18%)
7621
(18.50%)
11120
(27.00%)
12737
(30.93%)
13541
(32.88%)
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ 41392433968
(9.59%)
7431
(17.95%)
11837
(28.60%)
13189
(31.86%)
13854
(33.47%)
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 39869363228
(8.10%)
6914
(17.34%)
9808
(24.60%)
11450
(28.72%)
12765
(32.02%)
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 40486403640
(8.99%)
7229
(17.86%)
10981
(27.12%)
12324
(30.44%)
13570
(33.52%)
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 43760424032
(9.21%)
8072
(18.45%)
11749
(26.85%)
13358
(30.53%)
14235
(32.53%)
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 42121484021
(9.55%)
7763
(18.43%)
11284
(26.79%)
12877
(30.57%)
13522
(32.10%)
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 45678524755
(10.41%)
9441
(20.67%)
14288
(31.28%)
15676
(34.32%)
16567
(36.27%)
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 45473544684
(10.30%)
9345
(20.55%)
14142
(31.10%)
15507
(34.10%)
16302
(35.85%)
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 40088403614
(9.02%)
7164
(17.87%)
10265
(25.61%)
11761
(29.34%)
12443
(31.04%)
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ 41437493617
(8.73%)
7565
(18.26%)
11446
(27.62%)
12672
(30.58%)
13831
(33.38%)
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 28573373276
(11.47%)
6016
(21.05%)
9005
(31.52%)
10222
(35.78%)
10953
(38.33%)
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 36145342987
(8.26%)
6276
(17.36%)
11034
(30.53%)
11269
(31.18%)
11792
(32.62%)
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 43514405061
(11.63%)
9096
(20.90%)
11436
(26.28%)
14172
(32.57%)
14961
(34.38%)
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 37970433378
(8.90%)
6856
(18.06%)
10791
(28.42%)
12053
(31.74%)
12704
(33.46%)
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 44816794382
(9.78%)
8865
(19.78%)
13117
(29.27%)
14809
(33.04%)
15670
(34.97%)
102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ 45464514363
(9.60%)
8883
(19.54%)
12753
(28.05%)
14112
(31.04%)
14713
(32.36%)
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ 41849434235
(10.12%)
8341
(19.93%)
12283
(29.35%)
13718
(32.78%)
14593
(34.87%)
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 45849644587
(10.00%)
9117
(19.88%)
13167
(28.72%)
14851
(32.39%)
15708
(34.26%)
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 47034414185
(8.90%)
9026
(19.19%)
12927
(27.48%)
14589
(31.02%)
15692
(33.36%)
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 47660364941
(10.37%)
9164
(19.23%)
13475
(28.27%)
15334
(32.17%)
16083
(33.75%)
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ 45306364774
(10.54%)
9091
(20.07%)
13206
(29.15%)
14718
(32.49%)
15586
(34.40%)
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 44244404198
(9.49%)
8837
(19.97%)
12342
(27.90%)
14078
(31.82%)
15070
(34.06%)
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 43775393941
(9.00%)
8222
(18.78%)
11872
(27.12%)
13324
(30.44%)
14200
(32.44%)
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ 48196474622
(9.59%)
9276
(19.25%)
13531
(28.07%)
15355
(31.86%)
16668
(34.58%)
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 46665443789
(8.12%)
7997
(17.14%)
12754
(27.33%)
14443
(30.95%)
15014
(32.17%)
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ 42734584026
(9.42%)
7884
(18.45%)
11671
(27.31%)
12961
(30.33%)
13738
(32.15%)
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 37934303096
(8.16%)
6540
(17.24%)
9617
(25.35%)
10429
(27.49%)
11198
(29.52%)
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38956433201
(8.22%)
6631
(17.02%)
9430
(24.21%)
10887
(27.95%)
11367
(29.18%)
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 37456433091
(8.25%)
6451
(17.22%)
9700
(25.90%)
10301
(27.50%)
10844
(28.95%)
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 44170544286
(9.70%)
8713
(19.73%)
12789
(28.95%)
14361
(32.51%)
15190
(34.39%)
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 47107614643
(9.86%)
9060
(19.23%)
13274
(28.18%)
14660
(31.12%)
15441
(32.78%)
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 32835422899
(8.83%)
5861
(17.85%)
8285
(25.23%)
9398
(28.62%)
10091
(30.73%)