Bələdiyyə üzrə seçilmişlər
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  41  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsinin bələdiyyələri

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı : 31
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 31
Seçilmiş namizədlərin sayı : 17

M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsinin seçilmiş namizədləri

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
HÜSEYNOV HÜMBƏT RƏHİM9264
TAHİROVA LEYLİ FAATOVNA6653
NAĞIYEV AYƏT SÜLEYMAN5360
ABBASƏLİYEV MAHİR ZİYAD5345
RÜSTƏMOVA ELNARƏ VİKTOROVNA4549
BALAKİŞİYEVA CƏLALƏ İSA4388
AĞAYEVA ÇİNARƏ TAHİR4248
HÜSEYNOV SABİR HÜSEYN4178
HÜSEYNOV YAŞAR NASİR4155
İBRAHİMOVA AYLA HACIBALA4119
QƏHRƏMANOV ŞAİQ ŞAKİR4062
RÜSTƏMXANLI NAMİQ MƏDƏT3950
SADIQOVA JALƏ TOFİQ3768
VERDİYEV ELŞAD NƏRİMAN3599
SƏFƏROV ƏLABBAS QORXMAZ3581
TAĞIYEV SAMİR SABİR3545
VAHABZADƏ GÜNEL FİZULİ3492