Bələdiyyə üzrə seçilmişlər
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  41  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

115 saylı Şəki kənd ikinci seçki dairəsinin bələdiyyələri

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı : 2
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 2
Seçilmiş namizədlərin sayı : 9

Aşağı Küngüt bələdiyyəsinin seçilmiş namizədləri

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
CƏLİLOVA KƏMALƏ MƏMMƏD245
LƏTİFOVA ZÜMRÜD CUMA239
ƏHMƏDOV FİZULİ VAQİF231
BABAYEV ZAMİN BƏYLƏR227
LƏTİFOV RUSLAN MAHİR227
YUNUSOV ELDƏNİZ OKTAY226
ŞÜKÜROVA GÜNAY TƏRLAN222
MƏMMƏDOVA ZENFİRƏ ABOZƏR220
KƏRİMOV FİRİDDUN FƏRHAD213