Bələdiyyə üzrə seçilmişlər
Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic             
23.46 %
Seçki dairəsinin adıMəntəqə sayı10:0012:0015:0017:0019:00
1 SAYLI ŞƏRUR - SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 70
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ 110
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
3 SAYLI BABƏK - KƏNGƏRLİ - NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 220
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 110
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 150
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ 10
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
13 SAYLI XƏZƏR BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 210
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
14 SAYLI XƏZƏR İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 350
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ 160
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 310
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 320
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 40
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 140
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 270
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 250
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 310
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 280
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 390
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 370
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 330
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
44 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 130
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 10
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
50 SAYLI QOBUSTAN-XIZI-SUMQAYIT SEÇKİ DAİRƏSİ 220
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 210
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 220
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 140
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 20
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ 40
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 90
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ 90
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 10
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 180
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 70
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 50
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 90
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 10
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 30
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 50
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 290
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 20
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 120
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 70
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 190
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ 370
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ 260
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 110
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 50
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 160
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ 140
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 100
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 160
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ 20
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 130
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 170
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 50
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 100
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 20
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ 310
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 170
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 190
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 150
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 120
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 60
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
102 SAYLI SAMUX- ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ 120
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 70
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 50
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 10
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ 90
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 70
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 80
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ 300
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 20
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 50
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 200
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 230
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 10
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)