Bələdiyyə üzrə seçilmişlər
Dairəni seçin : 1  2  3  5  6  7  13  14  19  28  32  38  39  40  41  44  46  50  51  52  53  54  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  117  119 

LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı : 2
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 2
Seçilmiş namizədlərin sayı : 1

BALIQÇILAR BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ABBASOV NƏZMİN AĞABƏY194