Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

BİLƏCƏRİ BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
1010BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,VAĞZALYANI MEYDAN,DƏMİRYOL STANANSİYASININ İNZİBATİ BİNASI
1011BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,Y.HÜSEYNOV KÜÇƏSİ 7-Cİ DÖNGƏ,297 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1012BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,Y.HÜSEYNOV KÜÇƏSİ 7-Cİ DÖNGƏ,297 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1013BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,Y.HÜSEYNOV KÜÇƏSİ 7-Cİ DÖNGƏ,297 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1014BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,NATƏVAN KÜÇƏSİ 1, 300 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1015BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,NATƏVAN KÜÇƏSİ 1, 300 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1016BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,R.İSMAYILOV KÜÇƏSİ ,298 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI
1017BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,A.ZEYNALLI KÜÇƏSİ 75, 299 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1018BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,A.ZEYNALLI KÜÇƏSİ 75, 299 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1019BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,A.ZEYNALLI KÜÇƏSİ 75, 299 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1020BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,5057/68-Cİ MƏHƏLLƏ, 284 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1021BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,5057/68-Cİ MƏHƏLLƏ, 284 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1022BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,5057/68-Cİ MƏHƏLLƏ,7-Cİ BİNANIN QARŞISI,ƏHƏLİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR BİNASI
1023BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,T.YAQUBOV KÜÇƏSİ 5,298 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1024BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,T.YAQUBOV KÜÇƏSİ 5,298 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1025BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,M.MİKAYILOV 4,301 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1026BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,M.MİKAYILOV 4,301 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1218BİNƏQƏDİ RAYONU,BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ YOL İDARƏSİ
1219BİNƏQƏDİ RAYONU,BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ, N.HƏŞİMİ KÜÇƏSİ 29, MƏDƏNİ KÜTLƏVİ İSTİRAHƏT YERİ
1220BİNƏQƏDİ RAYONU,BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ RƏŞİD İSMAYILOV KÜÇƏSİ YOL İDARƏSİ
1221BİNƏQƏDİ RAYONU,BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏSİ,QABİL SÜLEYMANOV KÜÇƏSİ "XƏZRİ" MEHMANXANASI