Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
471MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ Ş. İ. XƏTAİ KÜÇƏSİ 18, "ANA VƏ UŞAQ" XƏSTƏXANASININ BİNASI
472MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ A.MƏMMƏDOV KÜÇƏSİ 1, ŞÜŞƏ-LİFT ZAVODUNUN YATAQXANASI
473MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ A.MƏMMƏDOV KÜÇƏSİ 3, STATİSTİKA İDARƏSİ
474MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ NƏSİMİ KÜÇƏSİ 4/3, 17 SAYLI MƏKTƏB
475MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ A.MƏMMƏDOV KÜÇƏSİ 8, 16 SAYLI MƏKTƏB
476MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ GÜNƏŞ KÜÇƏSİ, X.ŞUŞİNSKİ ADINA KLUB
477MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ A.MƏMMƏDOV KÜÇƏSİ 3 B, 14 SAYLI MƏKTƏB
478MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ NİZAMİ PROSPEKTİ 10 A, 4 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI
479MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ N.NƏRİMANOV KÜÇƏSİ 47, 1 SAYLI MƏKTƏB
4710MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ H.ƏLİYEV 65, AZERKABEL ZAVODU
4711MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 60, 6 SAYLI MƏKTƏB
4712MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ N.NƏRİMANOV KÜÇƏSİ 27A,16 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI
4713MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ A.MƏMMƏDOV KÜÇƏSİ 14, TƏCİLİ TİBBİ YARDIM MƏNTƏQƏSİ
4714MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 20 YANVAR KÜÇƏSİ 2, 12 SAYLI MƏKTƏB
4715MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 20 YANVAR KÜÇƏSİ 19,NATAVAN ADINA MƏKKƏZİ UŞAQ KİTABXANASI
4716MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ ƏRƏŞ KÜÇƏSİ 4, 13 SAYLI MƏKTƏB
4717MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ AXUNDOV KÜÇƏSİ 2/1, UŞAQ YARADICILIQ MƏRKƏZİ
4718MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ SABİR KÜÇƏSİ 6A,10 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI
4719MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ SABİR KÜÇƏSİ 42/4, 9 SAYLI MƏKTƏB
4720MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ Ü.HACIBƏYOV KÜÇƏSİ 1, İNTERNAT MƏKTƏB
4721MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ M.MAQOMAYEV PROSPEKTİ 71, QARABAĞ MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İÇTİMAİ BİRLİYİ
4722MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ R.RZA KÜÇƏSİ 14, 10 SAYLI MƏKTƏB
4723MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ N.RƏFİBƏYLİ KÜÇƏSİ 11, MƏRKƏZİ KİTABXANA
4724MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ NAXÇIVAN KÜÇƏSİ 27, TİBB MƏKTƏBİ
4725MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ NAXÇIVAN KÜÇƏSİ 44, ENERGETİK KLUBU
4726MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ Y.MƏNSUROV KÜÇƏSİ 9, 4 SAYLI MƏKTƏB
4727MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ C.ƏLİYEV KÜÇƏSİ, 2 SAYLI POLİKLİNİKA
4728MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ C.ƏLİYEV KÜÇƏSİ, 8 SAYLI ORTA MƏKTƏB
4729MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ NATƏVAN KÜÇƏSİ, 17 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI
4730MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ AZ.DRES MÜVƏQQƏTİ YAŞAYIŞ SAHƏSİ, 8 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN ƏLAVƏ KORPUSU
4926MİNQƏÇEVİR ŞƏHƏRİ AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTUNUN BİNASI, H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 55/18
4927MİNQƏÇEVİR ŞƏHƏRİ POLİTEXNİK İNSTİTUTUNUN BİNASI,DİLARƏ ƏLİYEVA KÜÇƏSİ, 23
4928MİNQƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 3 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI, DİLARƏ ƏLİYEVA KÜÇƏSİ 21
4929MİNQƏÇEVİR ŞƏHƏRİ ŞƏKİL QALAREYASI, SƏMƏD VURĞUN KÜÇƏSİ 22
4930MİNQƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 7 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI,D.ƏLİYEVA KÜÇ.6
4931MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ ,11 SAYLI MƏNZİL İSTİSMAR SAHƏSİ, İ.QAYIBOV KÜÇƏSİ 3
4932MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ,İLQAR ZEYNALOV ADINA 2 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI,M.P.VAQİF KÜÇƏSİ 15
4933MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 11 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI Y.MURADOV KÜÇƏSİ 52
4934MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 18 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI Y.MURADOV KÜÇƏSİ 54
4935MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ 15 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI N.B.VƏZİROV KÜÇƏSİ 10
4936MİNQƏÇEVİR ŞƏHƏRİ KOROĞLU KÜÇƏSİ 25 ,6 SAYLI MƏNZİL İSTİSMAR SAHƏSİNİN BİNASI
4937MİNQƏÇEVİR ŞƏHƏRİ TƏRƏVƏZÇİLİK SOVXOZU 5 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI