Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

NAFTALAN BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
9639NAFTALAN ŞƏHƏRİ SANATORİYA KURORT BİRLİYİNİN İNZİBATİ BİNASI
9640NAFTALAN ŞƏHƏRİ MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM ŞÖBƏSİNİN KİTABXANASI
9641NAFTALAN ŞƏHƏRİ 2 SAYLI MƏNZİL İSTİSMAR SAHƏLƏRİNİN İNZİBATİ BİNASI