Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

NƏRİMANOV BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
181NƏRİMANOV RAYONU,F.YUSİFOV KÜÇƏSİ 26,1 SAYLI DƏMİRYOL POLİKLİNİKASININ BİNASI
182NƏRİMANOV RAYONU,F.YUSİFOV KÜÇƏSİ 36 YENİ TİKİLİ
183NƏRİMANOV RAYONU,F.X.XOYSKİ PROSPEKTİ 119, 212 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
184NƏRİMANOV RAYONU,F.X.XOYSKİ PROSPEKTİ 117,45 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
185NƏRİMANOV RAYONU,F.X.XOYSKİ PROSPEKTİ 117,45 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
186NƏRİMANOV RAYONU,Y.V.ÇƏMƏNZƏMƏNLİ 125A,180 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI - KÖRPƏLƏR EVİNİN BİNASI
187NƏRİMANOV RAYONU, F.YUSİFOV KÜÇƏSİ 39, S.C.PİŞƏVƏRİ ADINA HUMANİTAR FƏNLƏR GİMNAZİYASININ BİNASI
188NƏRİMANOV RAYONU,F.YUSİFOV KÜÇƏSİ 39, S.C. PİŞƏVƏRİ ADINA HUMANİTAR FƏNLƏR GİMNAZİYASININ BİNASI
189NƏRİMANOV RAYONU,Ə.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 7A,93 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1810NƏRİMANOV RAYONU,Ə.ƏLİYE6V KÜÇƏSİ 36, "TƏKRARQARAMETAL" ATSC-NİN İNZİBATİ BİNASI
1811NƏRİMANOV RAYONU,BÖYÜK ŞOR QƏSƏBƏSİ,73 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1812NƏRİMANOV RAYONU,E.İSAQZADƏ ADINA YAŞAYIŞ SAHƏSİ,37 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1813NƏRİMANOV RAYONU,E.İSAQZADƏ ADINA YAŞAYIŞ SAHƏSİ,55 SAYLI MƏNZİL KOMMUNAL İSTİSMAR SAHƏSİNİN BİNASI
1814NƏRİMANOV RAYONU,ƏLİYAR ƏLİYEV 7A,93 SAYLI MƏKTƏB
1815NƏRİMANOV RAYONU,2072-Cİ MƏHƏLLƏ,MNSK-NIN İNZİBATİ BİNASI
191İ.HİDAYƏTZADƏ KÜÇƏSİ 2,57 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
19257 SAYLI ORTA MƏKTƏB, İ.HİDAYƏTZADƏ KÜÇƏSİ 2
1933 SAYLI STOMOTOLOJİ POLİKLİNİKA, V.MAYAKOVSKİ KÜÇƏSİ 11
1948 SAYLI ŞƏHƏR POLİKLİNİKASI, İ.HİDAYƏTZADƏ KÜÇƏSİ 11
195"TƏRƏQQİ" LİSEYİ, V.MAYAKOVSKİ KÜÇƏSİ 14
196"TƏRƏQQİ" LİSEYİ, V.MAYAKOVSKİ KÜÇƏSİ 14
197291 SAYLI "ARAZ" EKOLOGİYA LİSEYİ, V.MAYAKOVSKİ KÜÇƏSİ 12
198RƏSSAMLIQ AKADEMİYASI, HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ 57
199178 SAYLI ORTA MƏKTƏB, A.HEYDƏROV KÜÇƏSİ 26A
1910ƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ 76
1911ƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, Ə.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 7A
1912ƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, DAŞ KARXANASI 456A
191382 SAYLI ORTA MƏKTƏB, HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ 101
1914VERGİLƏR DEPARTAMENTİ,A.NEYMƏTULLA KÜÇƏSİ 44
1915AVTONƏQLİYYAT SERVİS DEPARTAMENTİ, H.MƏMMƏDOV KÜÇƏSİ 7
1916193 SAYLI ORTA MƏKTƏB , H.MƏMMƏDOV KÜÇƏSİ 11
19173 SAYLI PEŞƏ LİSEYİ , HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ 81
1918TƏBRİZ 102,RESPUBLİKA UŞAQ STAMOTOLOJİ MƏRKƏZİ
1919ELMİ TƏD. TİBBİ BƏRPA VƏ TƏBİİ AMİLLƏRLƏ MÜA. İNST., XƏTAİ PROSPEKTİ 3
1920202 SAYLI ORTA MƏKTƏB, XƏTAİ PROSPEKTİ 47
192139 SAYLI ORTA MƏKTƏB, A.M.CÜMƏ KÜÇƏSİ 24
1922AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏMİR YOLU LİSEYİ, TƏBRİZ KÜÇƏSİ 19
1923177 SAYLI ORTA MƏKTƏB, T.ŞIXƏLİYEV KÜÇƏSİ 13
1924177 SAYLI ORTA MƏKTƏB, T.ŞIXƏLİYEV KÜÇƏSİ 13
1925BAKI İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİ, TƏBRİZ KÜÇƏSİ 51
1926"ANKARA MƏKTƏBİ" MƏKTƏB LİSEY, TƏBRİZ KÜÇƏSİ 47
1927ƏHALİNİN MƏDƏNİ KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI,G.QƏDİRBƏYOVA KÜÇƏSİ 63A
1928"BAKI TOXUCU-TRİKOTAJ" AÇIQ SƏHİMDAR CƏMİYYƏT, QARABAĞ KÜÇƏSİ 40
1929AĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ 20, 307 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI
1930Ə.ƏLİZADƏ KÜÇƏSİ 35, 6 SAYLI UŞAQ POLİKLİNİKASI
201Ü.BÜNYADZADƏ KÜÇƏSİ 19,34 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
202Ü.BÜNYADZADƏ KÜÇƏSİ 19,34 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
203A.NEMƏTULLA KÜÇƏSİ 75,305 SAYLI KÖRPƏLƏR EVİNİN BİNASI
204AZADLIQ PROSPEKTİ 139,47 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
205AK.H.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 45,36 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
206AK.H.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 45,36 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
207S.RƏHMAN KÜÇƏSİ 34,258 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
208AZADLIQ PROSPEKTİ 127/131,23 SAYLI MUSİQİ MƏKTƏBİNİN BİNASI
209M.SƏNANİ KÜÇƏSİ 45/55,42 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI-KÖRPƏLƏR EVİNİN BİNASI
2010F.X.XOYSKİ PROSREKTİ 109,8 SAYLI PEŞƏ LİTSEYİNİN BİNASI
20112 SAYLI PEŞƏ LİSEYİ, Ə.RƏCƏBLİ KÜÇƏSİ 5B
2012ƏHALİNİN MƏDƏNİ-KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, F.X.XOYSKİ PROSPEKTİ 110
2013A.ŞAİQ ADINA UŞAQ KİTABXANASI, F.X.XOYSKİ PROSPEKTİ 120/23
2014ƏHALİNİN MƏDƏNİ-KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, K.RƏHİMOV KÜÇƏSİ 2
2015 UŞAQ BAĞÇASI, İ.HƏSƏNOĞLU KÜÇƏSİ 859-CU MƏHƏLLƏ
2016200 SAYLI ORTA MƏKTƏB, F.X.XOYSKİ PROSPEKTİ 91
201743 SAYLI LİTSEY, F.X.XOYSKİ PROSPEKTİ 81
20182-Cİ SÜLH DÖNGƏSİ 2A, RESPUBLİKA YÜKSƏK İDMAN USTALIĞI MƏKTƏBİ
201954 SAYLI MKİS, M.ƏLİZADƏ KÜÇƏSİ 134A
202021 SAYLI MUSİQİ MƏKTƏBİ, A.GƏRAYBƏYLİ KÜÇƏSİ 2
2021207 SAYLI ORTA MƏKTƏB, A.GƏRAYBƏYLİ KÜÇƏSİ 76
2022ƏHALİNİN MƏDƏNİ-KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, M.K.ATATÜRK PROSPEKTİ 41/47
2023TEXNİKA BANK, M.K.ATATÜRK PROSPEKTİ 1107-Cİ MƏHƏLLƏ
2024ƏHALİNİN MƏDƏNİ-KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR OTAĞI, İ.DADAŞOV KÜÇƏSİ 52
2025BAKI BİZNES VƏ KOOPERASİYA KOLLECİ, N.NƏRİMANOV KÜÇƏSİ 8
2026AZƏRBAYCAN KOOPERASİYA UNİVERSİTETİ, N.NƏRİMANOV KÜÇƏSİ 86
2027H.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 51, TAĞI ŞAHBAZOV ADINA KİTABXANA
20284 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI -KÖRPƏLƏR EVİ, AKAD. H.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 78
202972-SAYLI MÜƏSSİSƏ, 2-Cİ ŞİMAL ŞİTİLLİYİ
2030H.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 57, "AZNEFTKİMYAMAŞ" ASC
2031Ü.BÜNYADZADƏ KÜÇƏSİ 19, 34 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI