Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

AĞALIQ BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
5424DƏVƏÇİ RAYONU AĞALIQ KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN BİNASI
5425DƏVƏÇİ RAYONU GÜNƏŞLİ KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN BİNASI
5426DƏVƏÇİ RAYONU TƏZƏKƏND (AĞALIQ) KƏND KİTABXANASININ BİNASI.
5427DƏVƏÇİ RAYONU SÖHBƏTLİ KƏND İBTİDAİ MƏKTƏBİNİN BİNASI