Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

BEŞDAM BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
5461SİYƏZƏN RAYONU BEŞDAM KƏNDİ,SİYƏZƏN KƏND ƏSAS MƏKTƏBİN BİNASI