Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

BALAKƏN BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
1091BALAKƏN ŞƏHƏR C.MƏMMƏDQULUZADƏ KÜÇƏSİ 5, NƏSİMİ ADINA ORTA MƏKTƏB
1092AKADEMİK Z.ƏLİYEVA KÜÇƏSİ, NİZAMİ ADINA ŞƏHƏR ORTA MƏKTƏBİ
1093BALAKƏN ŞƏHƏR H.ƏLİYEV PROSPEKTİ UŞAQ YARADICILIQ MƏRKƏZİ
1094RAFİQ SƏMƏDOV KÜÇƏSİ 50,LİTSEY BİNASI
1095S.GÖZƏLOV. AKADEMİK Z.ƏLİYEVA ADINA ŞƏHƏR ORTA MƏKTƏB BİNASI