Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

NƏSİMİ BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
211159 SAYLI MƏKTƏB,CAVADXAN KÜÇƏSİ 9
212159 SAYLI MƏKTƏB,CAVADXAN KÜÇƏSİ 9
21374 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI, MOSKVA PROSPEKTİ 72
214211 SAYLI MƏKTƏB, 20 YANVAR 5
215211 SAYLI MƏKTƏB, 20 YANVAR 5
21654 SAYLI MƏKTƏB, 3007 MƏHƏLLƏ
21754 SAYLI MƏKTƏB, 3007 MƏHƏLLƏ
218240 SAYLI MƏKTƏB,M.CƏLAL 26
219240 SAYLI MƏKTƏB,M.CƏLAL 26
2110111 SAYLI MƏKTƏB, 20 YANVAR 1
2111111 SAYLI MƏKTƏB, 20 YANVAR 1
2112247 SAYLI MƏKTƏB,M.CƏLAL 40
2113247 SAYLI MƏKTƏB,M.CƏLAL 40
21145 SAYLI MƏKTƏB,H.SEYİDZADƏ 68
21155 SAYLI MƏKTƏB,H.SEYİDZADƏ 68
2116292 SAYLI MƏKTƏB,H.SEYİDZADƏ 68
2117292 SAYLI MƏKTƏB,H.SEYİDZADƏ 68
211851 SAYLI MKİS, H.B.ƏLİYEV 15
21199 SAYLI MƏKTƏB, H.SEYİDZADƏ 27
21209 SAYLI MƏKTƏB, H.SEYİDZADƏ 27
212119 SAYLI MƏKTƏB, A.MUSTAFAYEV 12
212219 SAYLI MƏKTƏB, A.MUSTAFAYEV 12
212319 SAYLI MƏKTƏB, A.MUSTAFAYEV 12
212414 SAYLI MƏKTƏB, A.MUSTAFAYEV 21
212514 SAYLI MƏKTƏB, A.MUSTAFAYEV 21
212614 SAYLI MƏKTƏB, A.MUSTAFAYEV 21
2127266 SAYLI MƏKTƏB, A.MUSTAFAYEV 3015
2128266 SAYLI MƏKTƏB, A.MUSTAFAYEV 3015
2129147 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI, SEYİDZADƏ 27
221M.QASIMOV KÜÇƏSİ 2, 123 SAYLI UŞAQ BAXÇASI
222ABBAS SƏHHƏT KÜÇƏSİ 41, 152 SAYLI ORTA MƏKTƏB
223ABBAS SƏHHƏT KÜÇƏSİ 41, 152 SAYLI ORTA MƏKTƏB
224ABBAS SƏHHƏT KÜÇƏSİ 41, 152 SAYLI ORTA MƏKTƏB
225M.QASIMOV KÜÇƏSİ 6, 42 SAYLI ORTA MƏKTƏB
226M.QASIMOV KÜÇƏSİ 6, 42 SAYLI ORTA MƏKTƏB
227M.QASIMOV KÜÇƏSİ 13, SARABSKİ ADINA MƏDƏNİYYƏT EVİ
228M.QASIMOV KÜÇƏSİ 13, SARABSKİ ADINA MƏDƏNİYYƏT EVİ
229AKADEMİK H.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 1008-Cİ MƏHƏLLƏ, BTSATSC
2210A.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 5, 4 SAYLI EVLƏR İDARƏSİ
2211MƏRDANOV QARDAŞLARI KÜÇƏSİ 100 A, ATU-NUN 6 SAYLI YATAQXANASI
2212M. SƏNANİ KÜÇƏSİ 14, BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİ
2213MƏRDANOV QARDAŞLARI KÜÇƏSİ 98, ATU-NUN LATIN DİLİ KORPUSU
2214MƏRDANOV QARDAŞLARI KÜÇƏSİ 98, ATU-NUN LATIN DİLİ KORPUSU
2215B.BAĞIROV KÜÇƏSİ 638-Cİ MƏHƏLLƏ, 28 SAYLI ORTA MƏKTƏB
2216B.BAĞIROV KÜÇƏSİ 638-Cİ MƏHƏLLƏ, 28 SAYLI ORTA MƏKTƏB
2217MƏRDANOV QARDAŞLARI KÜÇƏSİ 113, BTE..ATSC
2218MƏRDANOV QARDAŞLARI KÜÇƏSİ 113, BTE..ATSC
2219DAĞISTAN KÜÇƏSİ 36, 151 SAYLI ORTA MƏKTƏB
2220DAĞISTAN KÜÇƏSİ 36, 151 SAYLI ORTA MƏKTƏB
2221BAKIXANOV KÜÇƏSİ 23, AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ
2222BAKIXANOV KÜÇƏSİ 23, AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ
2223R.AXUNDOV KÜÇƏSİ 27, 35 SAYLI ORTA MƏKTƏB
2224S.RÜSTƏM KÜÇƏSİ 35, 164 SAYLI ORTA MƏKTƏB
2225S.RÜSTƏM KÜÇƏSİ 35, 164 SAYLI ORTA MƏKTƏB
2226R.BEHBUDOV KÜÇƏSİ 60, AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ
2227S.RÜSTƏM KÜÇƏSİ 25, BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ
2228Ə.HÜSEYNZADƏ KÜÇƏSİ 77, BAKI TÜRK ANADOLU LİTSEYİ
2229Ə.HÜSEYNZADƏ KÜÇƏSİ 77, BAKI TÜRK ANADOLU LİTSEYİ
2230MƏRDANOV QARDAŞLARI 98, ATU-NUN 3 SAYLI TƏDRİS BİNASI
231NƏSİMİ RAYONU,Ş.ƏZİZBƏYOV KÜÇƏSİ - 108,44 SAYLI ORTA MƏKTƏB
232NƏSİMİ RAYONU, BÜL - BÜL PROSPEKTİ 36,46 SAYLI ORTA MƏKTƏB
233NƏSİMİ RAYONU, BÜL-BÜL PROSPEKTİ 36,46 SAYLI ORTA MƏKTƏB
234NƏSİMİ RAYONU,S.RƏHİMOV KÜÇƏSİ 145,15 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
235NƏSİMİ RAYONU, S.RƏHİMOV KÜÇƏSİ - 145,15 SAYLI ORTA MƏKTƏB
236NƏSİMİ RAYONU, TOLSTOY KÜÇƏSİ - 142,16 SAYLI ORTA MƏKTƏB
237NƏSİMİ RAYONU, TOLSTOY KÜÇƏSİ - 187,1-SAYLI ORTA MƏKTƏB
238NƏSİMİ RAYONU, TOLSTOY KÜÇƏSİ - 187,1-SAYLI ORTA MƏKTƏB
239NƏSİMİ RAYONU, M.A.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 24,GƏNCLƏRİN PROBLEMİ ÜZRƏ ELMİ ARAŞDIRMA MƏRKƏZİ
2310NƏSİMİ RAYONU, M.A.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 241,SƏNAYEDƏ İŞLƏRİN TƏHLÜKƏSİZ GÖRÜLMƏSİNƏ NƏZARƏT VƏ DAĞ MƏDƏN KOMİTƏSİ
2311NƏSİMİ RAYONU, Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ - 98,AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSİQİ AKADEMİYASI
2312NƏSİMİ RAYONU, R.BEHBUDOV KÜÇƏSİ - 11,8-SAYLI ORTA MƏKTƏB
2313NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY KÜÇƏSİ - 16,23-SAYLI ORTA MƏKTƏB
2314NƏSİMİ RAYONU, D.ƏLİYEVA KÜÇƏSİ - 230,AZƏRBAYCAN DƏMİR YOL İDARƏSİ
2315NƏSİMİ RAYONU.D.ƏLİYEVA KÜÇƏSİ - 230,AZƏRBAYCAN DƏMİR YOL İDƏRƏSİ
2316NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY KÜÇƏSİ - 70,133 SAYLI ORTA MƏKTƏB
2317NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY KÜÇƏSİ - 70,133 SAYLI ORTA MƏKTƏB
2318NƏSİMİ RAYONU. Ü.HACIBƏYOV, KÜÇƏSİ - 49,ELİTAR GİMNAZİYA
2319NƏSİMİ RAYONU, R.BEHBUDOV KÜÇƏSİ - 11,8-SAYLI ORTA MƏKTƏB