Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

BƏNƏNİYAR BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
624CULFA RAYONU,BƏNƏNİYAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN BİNASI
625CULFA RAYONU,BƏNƏNİYAR KƏND MƏRKƏZİNİN BİNASI