Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
1226YASAMAL RAYONU,YENİ YASAMAL 1, 286 SAYLI MƏKTƏB
1227YASAMAL RAYONU,YENİ YASAMAL 1,286 SAYLI ORTA MƏKTƏB
1228YASAMAL RAYONU,YENİ YASAMAL 2,308 SAYLI ORTA MƏKTƏB
1229YASAMAL RAYONU,YENİ YASAMAL 1,286 SAYLI ORTA MƏKTƏB
1230YASAMAL RAYONU,YENİ YASAMAL 1,98 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI
1231YASAMAL RAYONU,YENİ YASAMAL 1,98 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI
1232YASAMAL RAYONU,YENİ YASAMAL 2,308 SAYLI MƏKTƏB
1233YASAMAL RAYONU,YENİ YASAMAL 2,308 SAYLI MƏKTƏB
151MOSKVA PROSPEKTİ 73,AZƏRGEOFİZİKA ETİ-NİN BİNASI
152ŞƏRİFZADƏ 131,BAKI DÖVLƏT RABİTƏ VƏ NƏQLİYYAT KOLLECİNİN BİNASI
153ŞƏRİFZADƏ 131,BAKI DÖVLƏT RABİTƏ VƏ NƏQLİYYAT KOLLECİNİN BİNASI
154ŞƏRİFZADƏ 204,2 SAYLI BAKI BAZA TİBB MƏKTƏBİNİN BİNASI
155ŞƏRİFZADƏ 207,52 SAYLI ORTA MƏKTƏBNİN BİNASI
156ŞƏRİFZADƏ 207,52 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
157ŞƏRİFZADƏ 207,52 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
158ŞƏRİFZADƏ 178, 117 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI
159A.M.ŞƏRİFZADƏ, 172,ANTİİNHİSAR DÖVLƏT XİDMƏTİ İDARƏSİ
1510D.BÜNYADZADƏ 113,38 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1511D.BÜNYADZADƏ 113,38 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1512A.M.ŞƏRİFZADƏ 173,13 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1513A.M.ŞƏRİFZADƏ 173,13 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1514A.M.ŞƏRİFZADƏ 152,167 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1515A.M.ŞƏRİFZADƏ 152,167 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1516H.ZƏRDABİ 61,19 SAYLI ŞƏHƏR POLİKLİNİKASIİN BİNASI
1517M.SEYİDOV 24,13 SAYLI UŞAQ POLİKLİNİKASININ BİNASI
1518A.ABBASOV 6,158 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1519A.ABBASOV 6,158 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1520Ə.QASIMZADƏ 31/47.MƏHƏLLƏ-47,AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HƏKİMLƏRİN TƏKMİLLƏŞMƏ İNSTİTUTUNUN YATAQXANASI
1521Ə.QASIMZADƏ 31/47.MƏHƏLLƏ-47,AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HƏKİMLƏRİN TƏKMİLLƏŞMƏ İNSTİTUTUNUN YATAQXANASI
1522A.M.ŞƏRİFZADƏ 88,77 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI
1523N.HİKMƏT 27,22 SAYLI MƏNZİL KOMMUNAL İSTİSMAR SAHƏSİNİN BİNASI
1524M.SEYİDOV 27,21 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1525M.SEYİDOV 13,68 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI
1526M.SEYİDOV 27,21 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1527A.M.ŞƏRİFZADƏ 38,10 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI
152811-Cİ XREBTOVI 2 B,AZ MİU-NUN 4 SAYLI TƏDRİS KORPUSU
152911-Cİ XREBTOVI 2 B,AZ MİU-NUN 4 SAYLI TƏDRİS KORPUSU
1530M.SEYİDOV 3,60 SAYLI UŞAQ BAĞÇASI
161Ş.MEHDİYEV 93, DÖVLƏT TORPAQ VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ KOMİTƏSİNİN BİNASI
162Ş.MEHDİYEV 93, DÖVLƏT TORPAQ VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ KOMİTƏSİNİN BİNASI
163Z.XƏLİLOV 43, ALİ TƏRBİYƏ MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNİN BİNASI
164HAQVERDİYEV 576-CI MƏHƏLLƏ, BDU-NUN TƏDRİS KORPUSU
165H.MƏCİDOV (B.BAĞIROVA) DÖNGƏSİ 590-Cİ MƏHƏLLƏ 116 SAYLI UŞAQ BAXÇASI
166S.DADAŞOV 577-Cİ MƏHƏLLƏ, AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ADINA ORTA MƏKTƏB
167S.DADAŞOV 577-Cİ MƏHƏLLƏ, AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ADINA ORTA MƏKTƏB
168Z.XƏLİLOV 35, 53 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
169S.DADAŞOV 555-Cİ MƏHƏLLƏ, FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏMAYÜLLÜ LİTSEYİNİN BİNASI
1610S.DADAŞOV 555-Cİ MƏHƏLLƏ, FİZİKA-RİYAZİYYAT TƏMAYÜLLÜ LİTSEYİNİN BİNASI
1611Z.XƏLİLOV 23, BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN BİNASI
1612H.CAVİD PROSPEKTİ 33 A, BAKI METRO İDARƏSİ, ELMLƏR AKADEMİYASI METROSU
1613A.SULTANOVA 540-CI MƏHƏLLƏ, AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİNİN İDMAN KOMPLEKSİ
1614H.CAVİD PROSPEKTİ 506-CI MƏHƏLLƏ,İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASININ BİNASI
1615Ə.ƏLƏKBƏROV 507/511 MƏHƏLLƏ,225 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1616Ə.ƏLƏKBƏROV 507/511 MƏHƏLLƏ,225 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1617H.CAVİD PROSPEKTİ 520-Cİ MƏHƏLLƏ,121 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI
1618H.CAVİD PROSPEKTİ 535-Cİ MƏHƏLLƏ,34 SAYLI UŞAQ BAĞÇASININ BİNASI
1619B.AĞAYEV 100A,EKOLOQİYA TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİNİN BİNASI
1620İ.QUTQAŞENLİ 114,172 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1621İ.QUTQAŞENLİ 114,172 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1622BƏŞİR SƏFƏROĞLU 7, MTK-NİN OFİSİ
1623N.NƏRİMANOV 203,C.CABBARLI ADINA KİTABXANANIN BİNASI
1624İNŞAATÇILAR PROSPEKTİ 7,175 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1625İNŞAATÇILAR PROSPEKTİ 9,AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİNİN BİNASI
1626İNŞAATÇILAR PROSPEKTİ 11, AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDOQOJİ KOLLECİNİN BİNASI
1627AZAD MİRZƏYEV 235, DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİNİN BİNASI
1628"QIZIL ŞƏRQ" HƏRBİ ŞƏHƏRCİYİ, 597-CI MƏHƏLLƏ, 1 SAYLI EVLƏR İDARƏSİ
1629A.ŞAİQ 236, 153 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1630BAKI ŞƏHƏRİ Ş. MEHDİYEV 93 A, AZƏRAQRARTİKİNTİ SC-NİN BİNASI
171M.MUXTAROV 205,60 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
172Q.MƏCİDOV 13,1 SAYLI TİBB MƏKTƏBİNİN BİNASI
173Z.ƏHMƏDBƏYOV 6,3 SAYLI ŞƏHƏR POLİKLİNİKASI
174F.İBRAHİMBƏYOV 17,31 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
175F.İBRAHİMBƏYOV 17,31 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
176B.MƏCİDOV 45 A,2 SAYLI TUNEL TİKİNTİ İDARƏSİ
177B.MƏCİDOV 45 A,2 SAYLI TUNEL TİKİNTİ İDARƏSİ
178Ş,ƏZİZBƏYOV 62,N,TUSİ ADINA GİMNAZİYANIN BİNASI
179Z.ADIGÖZƏLOV 120,ƏBİLOV ADINA MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ
1710Z.ADIGÖZƏLOV 120,ƏBİLOV ADINA MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ
1711M.FƏTƏLİ 104,61 SAYLI MƏNZİL KOMMUNAL İSTİSMAR SAHƏSİNİN BİNASI
1712Ş.QURBANOV 10,18 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1713Ş.QURBANOV 10,18 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
1714MUXTAROV 83,YUX TEATRI
1715H.HACIYEV KÜÇƏSİ 42A,RESPUBLİKA ŞAHMAT MƏRKƏZİ
1716H.HACIYEV KÜÇƏSİ 42A,RESPUBLİKA ŞAHMAT MƏRKƏZİ
1717MUXTAROV 50,ESPERANTO-1 TƏDRİS MƏRKƏZİ
1718MUXTAROV 50,ESPERANTO-1 TƏDRİS MƏRKƏZİ
1719S.TAĞIZADƏ KÜÇƏSİ 50,150 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
1720S.TAĞIZADƏ KÜÇƏSİ 50,150 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
1721ROSTROPOVİÇLƏR KÜÇƏSİ 23,AVROPA LİTSEYİNİN BİNASI
1722ROSTROPOVİÇLƏR KÜÇƏSİ 23,AVROPA LİTSEYİNİN BİNASI
1723NƏRİMANOV PROSPEKTİ 101,173 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
1724NƏRİMANOV PROSPEKTİ 101,173 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
1725NƏRİMANOV PROSPEKTİ 101,173 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
1726NƏRİMANOV PROSPEKTİ 51/53,Ə.VAHİD ADINA MUZEY-KİTABXANA
1727QƏDİRLİ KÜÇƏSİ 27,161 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
1728QƏDİRLİ KÜÇƏSİ 27,161 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
1729PARLAMENT PROSPEKTİ 11 (H.CAVİD PROSPEKTİ 7),20 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
1730PARLAMENT PROSPEKTİ 11 (H.CAVİD PROSPEKTİ 7),20 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
1731C.CABBARLI 34,DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN ANALİTİK EKSPERTİZA MƏRKƏZİ