Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

AŞAĞI ƏNDƏMİC BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
738ORDUBAD RAYONU,AŞAĞI ƏNDƏMİC KƏNDİ,İNZİBATİ BİNA