Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr

Bələdiyyəni seçin :

KEŞLƏ BƏLƏDİYYƏSİNƏ AİD MƏNTƏQƏLƏR

Dairənin nömrəsiMəntəqənin nömrəsiYerləşdiyi ünvan
2419KEŞLƏ,I KÖNDƏLƏN KÜÇƏSİ 2,201 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
2420KEŞLƏ,I KÖNDƏLƏN KÜÇƏSİ 2,201 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
2421KEŞLƏ,I KÖNDƏLƏN KÜÇƏSİ 2,201 SAYLI MƏKTƏBİN BİNASI
2422KEŞLƏ QƏSƏBƏSİ, N.ABDULLAYEV KÜÇƏSİ 4/45, 20 SAYLI MƏNTƏQƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ BİNASI
2423KEŞLƏ QƏSƏBƏSİ, Y.SƏFƏROV KÜÇƏSİ 10, 23 SAYLI MƏNTƏQƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ BİNASI
2424NİZAMİ RAYONU,SABİR KÜÇƏSİ İLƏ I KÖNDƏLƏN KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, 24 SAYLI MƏNTƏQƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ BİNASI
2425H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 100,312 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
2426H.ƏLİYEV PROSPEKTİ 100,312 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
2427PUŞKİN KÜÇƏSİ 19,227 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
2428PUŞKİN KÜÇƏSİ 19,227 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI
2429PUŞKİN KÜÇƏSİ 19, 227 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN BİNASI