Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇƏNLİBEL BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 24 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV ARZU ƏDALƏT06.09.1965ÇƏNLİBEL KƏND POÇT ŞÖBƏSİ .POÇTALYONYAPYAP
ABBASOV HÜSEYN ƏZİM20.01.1954FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
ALIYEV ƏLİRÖVŞƏN HƏSƏN10.08.1955FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
BAYRAMOV RƏFİ EYVAZ10.04.1966ŞƏMKİR R-N BAYTARLIQ İDARƏ. ÇƏNLİBEL KƏND. BAYT.SAHƏ.FELDŞERYAPYAP
BAYRAMOV YUSİF HƏSƏN10.01.1955FƏRDİ ƏMƏKYAPÖZÜ
SƏFƏROV FAZİL CƏLAL20.01.1960FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV BABƏK ƏNVƏR15.08.1968ŞƏMKİR R-N BAYTARLIQ İDARƏSİ QASIMALILAR SAHƏ.BAYTAR HƏKİMİYAPÖZÜ
ƏLİYEV COŞQUN NURU19.11.1976ÇƏNLİBEL KƏND ORTA MƏKTƏBİ.MÜƏLLİMYAPYAP
ƏLİYEV MİRƏLİ SAHİB30.08.1984 ÇƏNLİBEL KƏND 2№-Lİ ORTA MƏKTƏBİÖ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV NİZAMİ MİKAYIL02.09.1964ÇƏNLİBEL KƏNDİ POÇT ŞÖBƏ RƏİSİYAPYAP
ƏLİYEVA SÜBHANƏ VİDADİ07.11.1983ÇƏNLİBEL KƏND 2№-Lİ ORTA MƏKTƏBİ.MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ƏSƏDOV FƏRMAN VƏLİ20.12.1958ÇƏNLİBEL BƏLƏDİYYƏSİ.MÜAVİNYAPYAP
ƏSƏDOV SAYAD YAQUB01.01.1960FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV QOŞQAR ƏKBƏR10.11.1958ŞƏMKİR R-N ENERJİ TƏCHİZAT MMC.ÇƏNLİBEL KƏND SAHƏ NƏZARƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV SABİR İSƏ25.10.1961ÇƏNLİBEL BƏLƏDİYYƏSİ.SƏDRYAPYAP
İSGƏNDƏROV BƏHMAN FİRUDİN22.12.1961FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV AMİN ŞƏMİL31.01.1983ÇƏNLİBEL KƏND 1№-Lİ ORTA MƏKTƏBİ.MÜƏLLİMYAPYAP
QASIMOVA TAMELLA İBRAHİM01.02.1955ÇƏNLİBEL KƏND XƏSTƏXANASI.HƏKİM-GİNEKOLOQYAPYAP
MƏMMƏDOV VİDADİ ORUC01.01.1960FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
NAĞIYEV SARVAN TALIB18.04.1965ÇƏNLİBEL BƏLƏDİYYƏSİ.KATİBYAPYAP
NƏSİBOV VAHİD YUSİF24.11.1972FƏRDİ ƏMƏKYAPÖZÜ
NOVRUZOV FİZULİ QURBAN02.12.1967FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEV NƏRİMAN ELLƏR02.04.1959ŞƏMKİR RAYON QAZ İSTİSMAR SAHƏSİ. SAHƏ USTASIANA VƏTƏNÖZÜ
ZEYNALOV SALEH ƏHMƏD26.03.1957ÇƏNLİBEL BƏLƏDİYYƏSİ. ÜZVYAPÖZÜ