Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞADILI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 12 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
BAĞIROVA XALİDƏ ƏLİ01.10.1950TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
EYVAZOV XƏQANİ PAŞA13.04.1970TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV ƏRƏSTUN SEYFULLA04.09.1972TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA FATMA RASİM22.10.1960ŞADILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA GÜNAY NÜRƏDDİN28.05.1987GORANBOY RAYON ŞADILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
HƏSƏNOVA ŞƏBNƏM CAHANGİR05.07.1988ŞADILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
QULİYEVA RƏNA HƏMİD09.08.1973GORANBOY RAYON ŞADILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
MEHDİYEV FİRƏDDİN NURƏDDİN28.09.1967ŞADILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ TƏSƏRRÜFAT MÜDİRİYAPYAP
MEHTİYEV KƏRƏM NÜRƏDDİN25.04.1954GORANBOY RAYON SU İDARƏSİNDƏ TEXNİKYAPYAP
MUSAYEV MEHMAN BƏHMAN12.05.1964GORANBOY RAYON ŞADILI BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
NƏSİROVA HÖKÜMƏ ŞAHRİYAR04.11.1967GORANBOY RAYON ŞADILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEVA GÜLXAR ARZU29.05.1988TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİYAPYAP