Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İRƏVANLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 11 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
BABAYEV SƏXAVƏT ƏSGƏR19.08.1971İRƏVANLI BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDRYAPYAP
ƏLİYEV SABİR ƏLİ15.09.1939FERMERBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV RAHİB NAİB28.01.1987TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOVA NAİLƏ VƏLİ10.09.1962İRƏVANLI KƏND MƏDƏNMYYƏT EVİNDƏ BƏDİİ RƏHBƏRYAPYAP
İBRAHİMOVA NATELLA İBRAHİM26.05.1983BAYANDUR KƏND İBTİDAİ MƏKTƏBİNDƏ DİREKTORYAPYAP
QASIMOVA ZƏMİNƏ VAHİD09.06.1968TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİYAPYAP
MƏMMƏDOV XALİQ MƏRDAN20.08.1971İRƏVANLI KƏND RABİTƏ ŞÖBƏSİNİN RƏİSİYAPYAP
MƏMMƏDOV TAHİR HƏSƏN08.10.1958TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİYAPYAP
MƏMMƏDOVA KÖNÜL İLYAS01.07.1970SOYULAN MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
MƏMMƏDOVA TÜNZALƏ RƏHİM12.09.1972TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
ŞƏFİYEV HEYDƏR İSA27.12.1963TƏRTƏR REGİONAL AQRAR EL MƏRKƏZİBİTƏRƏFÖZÜ