Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇƏLƏBİLƏR BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 12 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ALLAHVERDİYEV VAHİD KNYAZ01.09.1974PAYÇIYAPYAP
BEHBUDOVA VƏSİLƏ VƏLİ10.05.1974ÇƏLƏBİLƏR KƏND KLUBUNUN MÜDİRİBİTƏRƏFYAP
ƏBDÜLRƏHMANOV RƏŞAD FÜZULİ03.01.1986PAYÇIYAPYAP
ƏHMƏDOV ƏYYUB ƏHMƏD12.01.1969ÇƏLƏBİLƏR BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
ƏSƏDOV QÜDRƏT YUNİS20.08.1964PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV VAQİF MUĞDƏT20.09.1964PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV ELSEVƏR MƏMMƏD19.07.1966PAYÇIYAPYAP
MUSAYEV RİZVAN DİLƏN28.03.1961PAYÇIBİTƏRƏFYAP
NOVRUZOVA YEGANƏ MÜZƏFFƏR01.01.1980ÇƏLƏBİLƏR KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
ŞAMİLOV ELNUR ŞAMİL02.05.1986ÇƏLƏBİLƏR KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
TANIRVERDİYEV TOFİQ LƏTİF16.01.1954NİFÇİ BƏLƏDİYYƏÇİNİN SƏDRİYAPYAP
ZAKİROV ELÇİN HƏSƏN24.06.1978ÇƏLƏBİLƏR KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP