Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İKİNCİ HACALLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 33 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ALIYEV TURAL HİDAYƏT19.12.1983İŞ İCRAÇISIBİTƏRƏFÖZÜ
ALLAHVERDİYEV RÖVŞƏN KEÇƏL12.10.1958PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
CƏFƏROV MAARİF NƏSİB01.02.1964HACALLI KƏND MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMBİTƏRƏFBQP
DƏMİROV RAFİQ İSMAYIL23.06.1959BƏRDƏ SSİ- DƏ BAŞ MAŞİNİSTYAPÖZÜ
ƏHMƏDOV HÜSEYN ƏHMƏDXAN20.01.1965SUDAN İSTİFADƏ BİRLİYİNİN SƏDRİYAPYAP
ƏMRAHOV ƏHLİMAN MƏHƏMMƏD14.11.1966PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
FƏRZƏLİYEV SAHİL GÜNDÜZ08.05.1985PAYÇIYAPYAP
HACIYEV ƏDALƏT ŞİRİN30.05.1966PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV BALOĞLAN ABBAS28.03.1963İKİNCİ HACALLI BƏLƏDİYYƏSİ, MÜAVİNYAPYAP
HƏSƏNOV YAŞAR ƏLİ22.06.1963İKİNCİ HACALLI BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPÖZÜ
İSAYEV RÖVŞƏN İSMAYIL01.10.1955PAYÇIYAPÖZÜ
KAZIMOV ASİF SABİR20.10.1961HACALLI KƏND TƏSƏRRÜFAT MƏSLƏHƏTÇİSİBİTƏRƏFYAP
QASIMOV ÇİNGİZ ABDULLA23.04.1956PAYÇIAMİPÖZÜ
QASIMOV YUSİF ZEYNAL18.12.1959PAYÇIYAPÖZÜ
QULİYEVA GÜNEL ABBAS11.07.1983HACALLI KƏND MƏKTƏBİ MÜƏLLİMYAPYAP
MEHTİYEV XALİD GƏRAY24.11.1965PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV DİLQƏM İMAMVERDİ05.07.1963İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV MƏTLƏB ƏJDƏR10.12.1960HACALLI KƏND MƏKTƏBİ MÜƏLLİMBİTƏRƏFYAP
MƏMMƏDOV MÜSTƏCƏB HƏMİD10.11.1959PAYÇIYAPÖZÜ
MƏMMƏDOVA MƏHLUQƏ MƏMMƏD16.11.1952HACALLI KƏND MƏKTƏBİ MÜƏLLİMYAPYAP
MƏMTİYEV RAMİZ RİŞAD21.12.1968PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
MƏNSİMOV MAARİF KƏRİM15.07.1965PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
MİSİROV MİSİR ABBAS17.12.1962İŞSİZÜMİDÜMİD
NOVRUZOV ELŞƏN MƏDƏT06.06.1972PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
NOVRUZOV QƏZƏNFƏR NƏBİ01.09.1957PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
NURİYEV MÜTƏLLİM ŞƏFƏQƏT10.11.1958DİŞ TEXNİKİBİTƏRƏFÖZÜ
ORUCOV ƏBÜLFƏT SƏFƏR06.03.1961PAYÇIBİTƏRƏFBQP
ORUCOVA PƏRVANƏ ƏBÜLFƏT19.07.1986PAYÇIBİTƏRƏFYAP
RƏHİMOV ALLAHVERDİ MƏHİ06.07.1967PAYÇIYAPYAP
RZAYEV TƏHMƏZ BAXIŞ15.05.1960PAYÇIBİTƏRƏFÖZÜ
SALMANOV ELDAR ŞİRİN28.12.1967HACALLI KƏND MƏKTƏBİ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
SALMANOV XANKİŞİ ADIGÖZƏL11.03.1976PAYÇIBİTƏRƏFBQP
SƏRVƏRİ SABİR DADAŞƏLİ14.01.1956İŞSİZDADPÖZÜ