Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇALLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 24 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
CƏBİYEV HABİL SABİR14.01.1961ZƏRDAB RAYON CALLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMMÜSAVATMÜSAVAT
EMİNOV ƏDALƏT BƏDİ05.04.1972İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV HİKMƏT İNQİLAB02.08.1973İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV MÜTTƏLİF AĞAMMƏD07.03.1960İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİZOV ƏYYUB FƏZLİ07.08.1950FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ƏZİZOV İLYAS ƏHMƏD23.08.1964İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
HƏŞİMOV MAHMUD HƏŞİM28.01.1962İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
KƏRİMOVA ÜRFƏT ETİBAR01.04.1968ÇALLI KƏND XƏSTƏXANASININ MÜDÜRİYAPYAP
QASIMOV MAĞBET GÜNƏŞ29.11.1959ÇALLI KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNDƏ METODİSTYAPYAP
MƏMMƏDOV MƏZAHİR YOLÇU23.01.1953İŞSİZÜMİDÜMİD
MƏMMƏDOVA HÖKÜMƏ ABDULƏLİ02.03.1957ÇALLI KƏND XƏSTƏXANASINDA XADİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
NAĞIYEV GÜLMƏMMƏD MƏMMƏDSAN04.09.1953ÇALLI BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
NEMƏTOV XANKİŞİ AĞALAR19.08.1949ÇALLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
NEMƏTOV ORUC SƏMƏNDƏR05.03.1960İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
NEMƏTOV RASİM AĞALAR15.10.1953İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
PƏNAHOV SEYFƏDDİN NADİR16.07.1950ÇALLI KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
SÜLEYMANOV FAZİL VEYSƏL09.12.1954ÇALLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ŞƏFİYEV ƏLƏMDAR ŞƏFİ01.06.1964FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ŞƏFİYEV RAMİZ ŞAHVƏLƏD15.02.1963ÇALLI BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
UMUDOV HİKMƏT AĞASƏMƏD10.11.1971FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPÖZÜ
UMUDOV NİCAT KƏRİM22.05.1982FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
UMUDOV RAFİQ AĞASƏLİM07.05.1958ÇALLI BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
VAHİDOV KAMRAN SƏFTƏR01.08.1972İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
VAHİDOV ZAHİR LƏTİF28.05.1963ZƏRDAB SUVARMA SİSTEMLƏRİ İDARƏSİNDƏ TEXNİKBİTƏRƏFÖZÜ