Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇİYNİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 19 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEV RAHİM ƏTRAF18.11.1961TÜRKƏCİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİVHPVHP
ƏLİYEV MALİK AĞAKİŞİ18.02.1960ÇİYNİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
ƏLİYEV RAMİN SALİK03.03.1986KƏMƏRİN MÜHAFİZƏSİYAPYAP
ƏLİYEVA XATİRƏ MEHDİ19.11.1970ƏNVƏR MƏMMƏDXANLI KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNDƏ UŞAQ YARAD. BİRLİ. RƏYAPYAP
ƏSƏDOV FAXRƏT ARİF12.11.1955Ə.MƏMMƏDXANLI BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜ, FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
HACIYEV ƏLİBALA ƏLİAĞA10.08.1963FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV ƏMRAH İBRAHİMXƏLİL17.02.1956FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV ŞAHİN SURXAY13.07.1966FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV VAQİF ASİF20.06.1987FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV VÜSAL NADİR26.02.1980FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
KƏRİMOVA AYGÜN KƏRİM29.07.1974ƏNVƏR MƏMMƏDXANLI KƏND ƏSAS MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
QƏDİROVA MAYA SƏDİYAR01.05.1960ƏNVƏR MƏMMƏDXANLI KƏND ƏSAS MƏKTƏBİN DİREKTORUYAPYAP
MƏMMƏDOV TEHRƏDDİN MƏHƏMMƏD01.07.1951TÜRKƏCİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
MUSTAFAYEV PƏRVİZ PƏRVİN10.07.1986KÜÇƏKƏND ƏSAS MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
RÜSTƏMOV İLQAR AĞASƏMƏD04.09.1957ƏNVƏR MƏMMƏDXANLI BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
RÜSTƏMOV İMAN AĞASƏMƏD09.05.1960KÜÇƏKƏND KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ TARİX MÜƏLLİMİBİTƏRƏFÖZÜ
SOLTANOV MİRZAĞA ƏHƏD02.02.1959UCAR RAYONU ÇİYNİ BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
TALIBOV ƏNVƏR CALAL23.12.1949FƏRADİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
YEDİYAROV KƏRƏM ELDAR29.06.1954FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ