Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞƏKİLİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 17 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOVA KİFAYƏT İSMAYIL16.11.1957ŞƏKİLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
BAXIŞOV ZAHİR ZAKİR26.10.1958FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
CƏBRAYILOV İSA ŞURA19.02.1963ŞƏKİLİ BƏLƏDİYYƏSİ SƏDRYAPYAP
DADAŞOV ETİBAR ATAŞ15.04.1965FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
EYYUBOV NURANİ BİRZADƏ31.01.1986FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİZOV MİRARİF BAHADDİN05.03.1963FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV ƏVƏZ DAVUD09.09.1978FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
QOCAYEVA ŞƏFA HİDAYƏT31.01.1961ŞƏKİLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
MƏCİDOV CƏMŞİD AĞARƏFİ14.10.1983FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV HABİL ƏLİYAR07.02.1958ŞİRVAN MELİORASİYA İDARƏSİNDƏ SAHƏ RƏİSİYAPYAP
MƏMMƏDOV QƏZƏNFƏR BALOĞLAN27.03.1958FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
MİRZALIYEV OQTAY ZABİT13.11.1955FƏRDİ TƏSƏRRÜFATANA VƏTƏNÖZÜ
MİRZƏYEV CAVANŞİR SƏFƏR17.02.1955FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
SOLTANOVA NƏZAKƏT ƏHMƏDİYƏ20.10.1964ŞƏKİLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ DALANDARYAPYAP
SÜLEYMANOV OKTAY ƏYYUB22.10.1955FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
TALIBOV ABBAS TALIB05.09.1967FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
YUSİBOV AĞALAR MUXTƏR04.12.1957ŞƏKİLİ BƏLƏDİYYƏSİNDƏ MÜHASİBBİTƏRƏFÖZÜ