Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 67 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULƏZİMOV NAZİM NƏSİR15.02.19644 №-Lİ EV TİKMƏ KOMBİNATININ,DİREKTORUBİTƏRƏFÖZÜ
ALIŞANOV CEYHUN FAMİL01.09.1976İŞLƏMİR.BİTƏRƏFÖZÜ
ALLAHVERDİYEV RƏŞAD EYNULLA27.04.1982M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,ÜZVYAPÖZÜ
ALTINBAYEVA LEYLİ FAATOVNA09.01.1982İŞLƏMİR.YAPYAP
BABAYEV HÜSEYNALI PAŞA01.08.1966BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ,"ABADLIQ T.T" MMC İŞ İCRAÇISIBİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV NƏCƏF KAMRAN06.01.1968NİZAMİ TELEFON QOVŞAĞI,ŞÖBƏ RƏİSİYAPYAP
BABAYEVA RUİDƏ NƏBİ03.04.19853 SAYLI UŞAQ DƏRİ ZÖHRƏVİ DİSPANSERİ,HƏKİMBİTƏRƏFÖZÜ
BAĞIROV TAĞI NADİR29.01.1955"GÜNƏŞ-İKF" MMC MÜHƏNDİSYAPYAP
BEYDULLAYEV ZAHİR ŞAKİR27.05.1962İŞLƏMİR.MÜSAVATMÜSAVAT
ƏHMƏDOV ARİF İBRAHİM27.05.1952AMEA-FİZİKA İNSTİTUTU,ELMİ İŞÇİMÜSAVATMÜSAVAT
ƏHMƏDOV ZAKİR ƏYYUB13.01.1947TƏQAÜDÇÜVİPÖZÜ
ƏLƏKBƏROV MÜZAHİM İSMAYIL05.12.1958"RESPUBLİKA"QƏZETİ,İNFORMASİYA ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLƏSGƏROV NAZİM MUSA20.12.1957İŞLƏMİR.AMİPÖZÜ
ƏLİYEV CƏFƏR TƏVƏKKÜL19.06.1978M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,SAHƏ MÜFƏTTİŞİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV FAMİL RZA04.02.1985İŞLƏMİR.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV İLHAM ABDULLA01.01.1964İŞLƏMİR.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV ORXAN ƏLƏKBƏR02.08.1961İŞLƏMİR.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV SADIQ ƏZİZ15.11.1957M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,ÜZVBİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİZOV FİKRƏT NAZİM05.11.1956"KOMMUNİST"QƏZETİ,BAŞ REDAKTORAKPAKP
HACIYEV İLHAM KAMİL01.07.1973İŞLƏMİR.ÜMİDÜMİD
HƏBİBOV CABİR KAMAL26.12.1954FƏRDİ SAHİBKAR.BİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV NADİR HİDAYƏT02.07.1954FƏRDİ SAHİBKAR.BİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV VƏLİ XƏLİL15.04.1957İŞLƏMİR.AMİPÖZÜ
HÜSEYNOV ELSEVƏR BAĞIR10.07.1981M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,ÜZVYAPÖZÜ
HÜSEYNOV HÜMBƏT RƏHİM03.12.1963M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,SƏDRYAPYAP
HÜSEYNOV HÜSEYN HƏSƏN20.09.1949"BİNƏQƏDİ OİL"NEFT ŞİRKƏTİ,MÜHƏNDİSAKPAKP
HÜSEYNOV RASİM XALIQVERDİ30.09.1966BDU,APARICI MÜTƏXƏSSİSMİLLİ DEMOKRATMİLLİ DEMOKRAT
HÜSEYNOV SABİR HÜSEYN02.04.1947M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
İSAYEVA NAHİDƏ MƏMMƏD26.06.1958126 SAYLI ORTA MƏKTƏB,MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILZADƏ FÜZULİ AĞAQULU01.11.1941TƏQAÜDÇÜYAPYAP
KAZIMOV FÜZULİ NADİR20.10.1978FƏRDİ SAHİBKAR.YAPYAP
KƏRİMOV ELNUR BƏHRAM12.04.1979XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ,HÜQUQŞÜNASBİTƏRƏFÖZÜ
QAFAROV HÜSÜ SƏRBAZ10.12.1956TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
QAYBALIYEV NURƏDDİN ƏKBƏR01.07.1951BİNƏQƏDİ RAY.1-SAYLI MKİS,SAHƏ NƏZARƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
QOCAYEV RİZVAN TEYMUR01.07.1970A.T.ABBASOV ADINA ŞƏH ONKOLOJİ DİSPANSER,BAŞ HƏKİM MÜAVİNİÜMİDÜMİD
QOCAYEV SABİR İLYAS12.09.1955M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ YERLİ BÜDCƏ DAİMİ KOMİSSİYASI,SƏDRYAPYAP
QULİYEV FƏXRƏDDİN QADİR30.04.1958M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
QURBANOV AZƏR QURBAN18.07.1978FƏRDİ SAHİBKAR.BİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDLİ HÜMMƏT TAPDIQ18.06.1948İŞLƏMİR.MÜSAVATMÜSAVAT
MƏMMƏDOV ELMAN İBRAHİM04.02.1955"KONSUL" TURİZM ŞİRKƏTİ,DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOVA ŞƏKURƏ ƏLİ28.07.1960BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ,BAŞ MÜHASİBDADPDADP
MİRZƏYEV ZAKİR İLYAS31.03.1954DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ,MENENCMENT KAFEDRASI DOSENTYAPYAP
MİRZOYEV NURƏDDİN VƏLİQULU14.08.1965İŞLƏMİR.VİPÖZÜ
MURADOV SABİR MƏHƏRRƏM10.05.1948İŞLƏMİR.BİTƏRƏFÖZÜ
MUSTAFAYEV BAYRAMƏLİ QƏNBƏR18.08.1947M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ TƏMİR TİKİNTİ VƏ ABADL İŞ İCRAÇISIYAPYAP
NAĞIYEV AYƏT SÜLEYMAN04.10.1975M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZV YERLİ İQTİS İNKŞ DAİM KOM,SƏDRYAPYAP
NƏCƏFOV RÖVŞƏN ŞAHSUVAR25.08.1977İŞLƏMİR.ÜMİDÜMİD
NƏSİROV PƏRVİZ TƏLƏT06.11.1948M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,ÜZVASDPASDP
ORUCOV ƏLİ MƏHƏMMƏD01.09.1969"MİLLƏT" QƏZETİ,BAŞ REDAKTORAMİPÖZÜ
PƏNAHOV HƏBİB ƏZİZ10.08.19566 SAYLI HÜQUQ MƏSLƏHƏTXANASI,VƏKİLBİTƏRƏFÖZÜ
PİRİYEV MİRƏLƏM SƏLİM08.03.1950M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZV YERLİ SOSİAL DAİMİ KOMİSS,SƏDRYAPYAP
RƏHİMLİ MƏTİN AMİL29.03.19738 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ DSK,BAŞ MƏSLƏHƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
RƏHİMLİ NAMİQ ŞAHMALI11.03.1957İŞLƏMİR.VHPVHP
RƏHİMOV OQTAY İDRİS01.06.1951TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
RƏSULOV ƏKBƏR SALMAN21.10.1959FƏRDİ SAHİBKAR.BİTƏRƏFÖZÜ
RÜSTƏMXANLI NAMİQ MƏDƏT20.12.1980İŞLƏMİR.VHPVHP
RÜSTƏMOVA ELNARƏ VİKTOROVNA27.04.196955 SAYLI ORTA MƏKTƏB,MÜƏLLİMYAPYAP
RZAYEV MAARİF MƏMMƏD04.08.1961"QANUN KEŞİYİNDƏ" QƏZETİ ƏMƏKDAŞYAPYAP
SADIXOVA XALİDƏ FAİQOVNA22.02.196483 SAYLI ORTA MƏKTƏB,DİREKTOR MÜAVİNİYAPYAP
SAVELYEVA LİDİYA ALEKSANDROVNA02.12.1973KOMPYUTER,MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
SƏFƏROV ƏLABBAS QORXMAZ10.06.1973FƏRDİ SAHİBKAR.BQPBQP
TAĞIYEV SAMİR SABİR08.08.1988İŞLƏMİR.YAPYAP
TAHİROV MEHMAN PAŞA26.12.1968M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,SAHƏ MÜFƏTTİŞİBİTƏRƏFÖZÜ
VERDİYEV ELŞAD NƏRİMAN05.09.1985İŞLƏMİR.ADİSPADİSP
VƏLİYEV ANAR VƏLİ14.04.1985M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİ,MÜTƏXƏSSİSBİTƏRƏFÖZÜ
YAQUBLU RƏŞADƏT QÜDRƏT28.10.1975"AZİM" MMC,TƏSİSÇİ DİREKTORANA VƏTƏNANA VƏTƏN
YUSİFOV CƏLAL ZAKİR10.03.1958"HUMAY" ŞADLIQ EVİ,İNZİBATÇIBİTƏRƏFÖZÜ