Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞƏHADƏT BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 14 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
BEYDULLAYEVA MƏTANƏT ASLAN15.06.1977GÖYÇAY RAYONU QARABAĞLAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
BƏDƏLOV AĞA NÜSRƏT20.09.1960GÖYÇAY R-N ŞƏHADƏT KƏNDİ SU ASSOSSASIYASININ SƏDRİYAPYAP
CAVADOV TƏRLAN ŞAHİN09.01.1987GÖYÇAY R-N TELEKOMMUNİKASİYA QOVŞAĞINDA ELEKTRO-MONTYORBİTƏRƏFÖZÜ
CƏBRAYILOV MİRZƏ ARİF22.07.1961FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
ƏHMƏDOV AQİL ALLAHYAR08.02.1974FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLƏKBƏROV RƏŞİD ELDAR28.05.1961GÖYÇAY RAYONU PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİNDƏ NƏZARƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV ÇİNGİZ ALLAHVERDİ14.09.1963FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV SƏNAN SƏFƏR30.06.1973GÖYÇAY R-N BAYTARLIQ İDARƏSİNDƏ BAYTAR HƏKİMYAPYAP
KƏRİMOV ƏLƏSTUN RƏZƏDDİN24.06.1960FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
QASIMOVA AYTƏN QASIM11.10.1982GÖYÇAY RAYON QARABAĞLAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
QƏDİROV HABİL ƏLÖVSƏT06.10.1971GÖYÇAY RAYON ŞƏHADƏT BƏLƏDİYYƏSİNİN MÜHASİBİYAPYAP
MƏMMƏDOVA GÜLNAR ABDURAHMAN14.08.1986FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
MİKAYILOVA SƏKİNƏ OQTAY02.08.1970GÖYÇAY RAYON QARABAĞLAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
YUSİFOV VİDADİ RƏHİM12.09.1959FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP