Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇƏRƏKƏ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 14 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
EYVAZOV VÜQAR ELDƏNİZ18.06.1978FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV KAMRAN BƏDİRXAN29.08.1981FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOVA MEHBARƏ MEHDİ18.12.1962ÇƏRƏKƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
XƏLİLOV FİRUDİN CƏBRAYIL18.08.1948ÇƏRƏKƏ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
İSMAYILOV COŞQUN ƏLİSAAB31.03.1969SU BİRLİYİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV ƏBÜLFƏT ƏLİHƏSƏN08.11.1960ÇƏRƏKƏ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
İSMAYILOV RƏŞAD TELMAN30.09.1979FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
MƏMMƏDOV FƏRAHİM MƏLİKMƏMMƏD07.09.1981FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
MUSTAFAYEV QURBANƏLİ KƏRİM10.05.1952ÇƏRƏCƏ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
NƏBİYEVA YEGANƏ FƏZAİL20.05.1960ÇƏRƏCƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
ÖMƏROVA AYSEL ƏLİHƏSƏN09.02.1988ÇƏRƏCƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
RƏSULOV QİYAS QASIM23.03.1964GÖYÇAY AQRO KİMYA LABARATORİYASI BAŞ MÜTƏXƏSSİSADİSPÖZÜ
RƏŞİDOV ELDOST AĞAMİRZƏ23.12.1982RAYON TƏHSİL ŞÖBƏSİNDƏ MÜHASİBYAPYAP
ŞİRİNOV FAMİL KAMİL23.08.1968FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ