Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇİYNİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 12 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEV FƏRZULLA MİRZULLA08.01.1954ÇİYNİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ MÜƏLLİMYAPYAP
ABDULOV VƏTƏN MÜZƏFFƏR03.04.1972ÇİYNİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ MÜƏLLİMYAPYAP
ƏSGƏROV VALEH AYAZ03.08.1980ÇİYNİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ MÜƏLLİMYAPYAP
FƏTƏLİYEV NOVRUZ SƏFTƏR02.04.1956ÇİYNİ BƏLƏDİYYƏSİNİ SƏDRİYAPYAP
HACIYEV RÖVŞƏN ƏSGƏR02.06.1974FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV MÜŞVİQ İSMAYIL17.05.1968FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
İSMAYILOV TEYYUB ƏSƏDULLA21.03.1986FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
QASIMOV SƏXAVƏT İXDİLƏT12.02.1967FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
MƏMMƏDOVA GÜLÇİMƏN PƏNAH01.04.1954 ÇİYNİ KƏNDİ HƏKİM AMBULATORİYASINDA MÜDÜR ƏVƏZİYAPYAP
MÜSEYİBOVA NÜYBAR SƏRKAR16.08.1972ÇİYNİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ LOBARANTBİTƏRƏFÖZÜ
PİRİYEV NAMİQ MƏHƏMMƏD15.12.1968BƏYİMLİ BƏLƏDİYYƏSİ SƏDRİYAPYAP
ŞƏFİYEVA ŞƏFİQƏ İSMAYIL01.12.1955ÇİYNİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ