Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇARHAN BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 23 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞALAROV İQBAL NƏCMƏDDİN05.01.1963İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV ASİM ƏLMÖSÜM20.05.1961FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
BAĞIROV CAVANŞİR AĞABABA30.12.1971SABİRLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
BAĞIROV EYVAZ GÜLBALA26.03.1959SABİRLİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
BAXŞİYEV RAFİQ ŞƏRBƏT04.03.1958İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
CƏFƏRQULİYEVA SAMİRƏ MƏHƏMMƏD01.12.1978ÇARHAN KƏND UŞAQ BAXÇASINDA XADİMƏYAPYAP
CƏFƏROV ASLAN AĞAMEHDİ31.05.1963FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
CƏFƏROV CANƏLİ ƏLİAĞA07.03.1987İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏFƏNDİYEVA GÜLŞƏN VAHAB08.11.1962ÇARHAN KƏND HƏKİM MƏNTƏQƏSİNİN MÜDİRİYAPYAP
ƏHMƏDOV AĞŞİN RİŞAD28.03.1968İŞSİZYAPYAP
ƏHMƏDOV MAHİR HƏTƏM07.01.1957FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ƏLİYEV NEMAN VASİF15.05.1966İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİZOV ƏZİZAĞA NƏSİR07.12.1963NÜYDÜ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
HACIYEVA SƏDAQƏT BAXŞALI05.12.1953ÇARHAN KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
HEYBƏTOV ELBƏK ELDAR17.07.1985İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV BAĞI ŞIXI20.11.1955FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV HƏTƏM SƏRƏSTAN04.10.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İSKƏNDƏROV DƏDƏXAN HƏSƏN09.01.1985İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
İSKƏNDƏROV HƏSƏN BALAŞ01.07.1959İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
İSRƏFİLOVA AYŞAD SABİR01.04.1960NÜYDÜ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
MAHMUDOV MƏQARİF ƏHƏD10.07.1949FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
MECİDOV ABDULMECİD ABDULƏZİZ12.09.1954ÇARHAN BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
MEHRALİYEV CİLOVXAN RƏŞİD20.04.1936İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ