Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr83 SAYLI AĞCABƏDİ-AĞDAM SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İMAMQULUBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 16 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOVA İLKANƏ TƏVƏKKÜL29.07.1987HİNDARX QARAŞ ƏLİYEV ADINA 3 SAYLI ƏSAS MƏKTƏB MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
AĞAYEV TƏYYAR NAZİM13.10.1981ŞƏXSİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
ASLANOV VƏLİYƏDDİN SULTAN01.10.1959ŞƏXSİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
BƏŞİROV MÜRŞÜD ALYAR12.03.1959FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
HƏSƏNOVA LEYLA LƏLƏKİŞİ06.04.1987İMAMQULUBƏYLİ ORTA MƏKTƏBİ MÜƏLLİMƏYAPYAP
XUDUYEVA NƏRMİNƏ MİRZƏ10.01.1952AĞCABƏDİ KAPİTAL BANK NƏZARƏTÇİYAPYAP
KƏRİMOV QASIM ŞİRİN28.10.1970BƏLƏDİYYƏ ÜZVBİTƏRƏFÖZÜ
KƏRİMOVA AYNUR ELBURUS22.10.1978İMAMQULUBƏYLİ ORTA MƏKTƏBİ MÜƏLLİMƏYAPYAP
QASIMOV CAMAL TAPDIQ01.01.1958BƏLƏDİYYƏ ÜZVBİTƏRƏFÖZÜ
QULUYEV CAHANGİR ÇƏRKƏZ20.05.1943ŞƏXSİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
MƏMMƏDOV VAQİF AĞAKƏRİM11.08.1964ŞƏXSİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
MİKAYILOVA GÜNEL NÜŞİRƏVAN28.07.1980İMAMQULUBƏYLİ KƏNDİ HƏKİM AMBULATORİYABAXCPBAXCP
RÜSTƏMOV TEYMUR SAHİB22.08.1969İMAMQULUBƏYLİ ORTA MƏKTƏBİ MÜƏLLİMYAPYAP
ZEYNALOV MURAD SƏFA17.07.1986ŞƏXSİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
ZEYNALOV NAKİT ARAZ23.12.1961ŞƏXSİ TƏSƏRRÜFARBİTƏRƏFÖZÜ
ZEYNALOV ŞAHİN YUSİF15.03.1964BƏLƏDİYYƏ ÜZV MÜHASİBYAPYAP